Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Vũ Trụ

Gạch 3D Vũ trụ 16575587

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vũ trụ 16575587

1.Chủ đề: Gạch 3D Vũ trụ
2. Mẫu thiết kế: Tinh cầu rực lửa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vũ Trụ

Gạch 3D Vũ trụ 16498774

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vũ trụ 16498774

1.Chủ đề: Gạch 3D Vũ trụ
2. Mẫu thiết kế: Hố đen ngoài vũ trụ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vũ Trụ

Gạch 3D Vũ trụ 16040745

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vũ trụ 16040745

1.Chủ đề: Gạch 3D Vũ trụ
2. Mẫu thiết kế: Hành tinh ngoài vũ trụ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vũ Trụ

Gạch 3D Vũ trụ 15651623

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vũ trụ 15651623

1.Chủ đề: Gạch 3D Vũ trụ
2. Mẫu thiết kế: Những vì sao hoàng đạo
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vũ Trụ

Gạch 3D Vũ trụ 15580902

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vũ trụ 15580902

1.Chủ đề: Gạch 3D Vũ trụ
2. Mẫu thiết kế: Phi hành gia khám phá vùng đất mới
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vũ Trụ

Gạch 3D Vũ trụ 14514039

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vũ trụ 14514039

1.Chủ đề: Gạch 3D Vũ trụ
2. Mẫu thiết kế: Dãy ngân hà lấp lánh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vũ Trụ

Gạch 3D Vũ trụ 13835682

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vũ trụ 13835682

1.Chủ đề: Gạch 3D Vũ trụ
2. Mẫu thiết kế: Hành tinh huyền bí
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vũ Trụ

Gạch 3D Vũ trụ 13630530

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Vũ trụ 13630530

1.Chủ đề: Gạch 3D Vũ trụ
2. Mẫu thiết kế: Trái đất xinh đẹp
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Vũ Trụ

Gạch 3D Vũ trụ 13451761

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vũ trụ 13451761

1.Chủ đề: Gạch 3D Vũ trụ
2. Mẫu thiết kế: Vũ trụ trong đêm huyền bí
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua