Hiển thị một kết quả duy nhất

Trái Đất chỉ là một tinh cầu bé nhỏ trong vũ trụ bao la, rộng lớn và còn vô vàn bí ẩn. Gạch 3D Vũ trụ sẽ giúp quý khách thấy được dải ngân hà rực rỡ, muôn vì sao lấp lánh. Những tàu vũ trụ đưa các phi hành gia khám phá hành tinh mới cũng là hình ảnh thật đẹp.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Vũ Trụ

Gạch 3D Vũ trụ 16575587

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vũ trụ 16575587

1.Chủ đề: Gạch 3D Vũ trụ
2. Mẫu thiết kế: Tinh cầu rực lửa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vũ Trụ

Gạch 3D Vũ trụ 16498774

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vũ trụ 16498774

1.Chủ đề: Gạch 3D Vũ trụ
2. Mẫu thiết kế: Hố đen ngoài vũ trụ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vũ Trụ

Gạch 3D Vũ trụ 16040745

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vũ trụ 16040745

1.Chủ đề: Gạch 3D Vũ trụ
2. Mẫu thiết kế: Hành tinh ngoài vũ trụ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vũ Trụ

Gạch 3D Vũ trụ 15651623

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vũ trụ 15651623

1.Chủ đề: Gạch 3D Vũ trụ
2. Mẫu thiết kế: Những vì sao hoàng đạo
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vũ Trụ

Gạch 3D Vũ trụ 15580902

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vũ trụ 15580902

1.Chủ đề: Gạch 3D Vũ trụ
2. Mẫu thiết kế: Phi hành gia khám phá vùng đất mới
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vũ Trụ

Gạch 3D Vũ trụ 14514039

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vũ trụ 14514039

1.Chủ đề: Gạch 3D Vũ trụ
2. Mẫu thiết kế: Dãy ngân hà lấp lánh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vũ Trụ

Gạch 3D Vũ trụ 13835682

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vũ trụ 13835682

1.Chủ đề: Gạch 3D Vũ trụ
2. Mẫu thiết kế: Hành tinh huyền bí
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vũ Trụ

Gạch 3D Vũ trụ 13630530

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Vũ trụ 13630530

1.Chủ đề: Gạch 3D Vũ trụ
2. Mẫu thiết kế: Trái đất xinh đẹp
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Vũ Trụ

Gạch 3D Vũ trụ 13451761

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vũ trụ 13451761

1.Chủ đề: Gạch 3D Vũ trụ
2. Mẫu thiết kế: Vũ trụ trong đêm huyền bí
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua