Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất

Sale

Gạch 3D Có Sẵn

Gạch 3D Cá chép 13875110

4.864.000  2.500.000 
/bộ

Gạch 3D Cá chép 13875110

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép 13875110
2. Mẫu thiết kế: Hồ cá chép tươi tắn
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Gạch 3D vi tinh
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

4.864.000  2.500.000 
Sale
7.296.000  4.000.000 
/bộ

Gạch 3D Hoa văn thảm 16905989

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa văn thảm 16905989
2. Mẫu thiết kế: Nền thảm hoa dịu dàng
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Gạch 3D vi tinh
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

7.296.000  4.000.000 
Sale

Gạch 3D Có Sẵn

Gạch 3D Hoa sen 16811865

16.896.000  10.000.000 
/bộ

Gạch 3D Hoa sen 16811865

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen qua nét vẽ thủy mặc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D vi tinh chạm khắc nhũ vàng
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

16.896.000  10.000.000 
Sale

Gạch 3D Có Sẵn

Gạch 3D Hoa sen 17439382

16.896.000  10.000.000 
/bộ

Gạch 3D Hoa sen 17439382

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Cá chép và hoa sen dát vàng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D vi tinh in nổi phủ nhũ vàng
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

16.896.000  10.000.000 
Sale
16.896.000  10.000.000 
/bộ

Gạch 3D Hoa mẫu đơn 17577069

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa mẫu đơn
2. Mẫu thiết kế: Hoa mẫu đơn bên cửu ngư quần ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D vi tinh chạm khắc nhũ vàng
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

16.896.000  10.000.000 
Sale
28.416.000  14.000.000 
/bộ

Gạch 3D Hoa văn thảm 16216286

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa văn thảm
2. Mẫu thiết kế: Hoa văn trắng và xanh tinh tế
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Gạch 3D Vi tinh
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

28.416.000  14.000.000 
Sale
4.736.000  2.000.000 
/bộ

Gạch 3D Đại dương 16079861

1.Chủ đề: Gạch 3D Đại dương
2. Mẫu thiết kế: Dải san hô dưới đáy biển
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Gạch 3D Vi tinh
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

4.736.000  2.000.000 
Sale
28.416.000  15.000.000 
/bộ

Gạch 3D Suối thác đá 13820362

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Dòng suối cuồn cuộn chảy
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Gạch 3D vi tinh
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

28.416.000  15.000.000 
Sale
21.312.000  10.000.000 
/bộ

Gạch 3D Suối thác đá 13757867

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Dòng suối trong khu rừng thu
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Gạch 3D vi tinh
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

21.312.000  10.000.000 
Sale
7.128.000  3.000.000 
/bộ

Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió 12628874 1800 x 1200 mm

1.Chủ đề: Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió
2. Mẫu thiết kế: Thuyền băng băng trên sóng biếc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D vi tinh
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

7.128.000  3.000.000 
Sale
21.312.000  7.000.000 
/bộ

Gạch 3D Sở thích riêng 14398034

1.Chủ đề: Gạch 3D Sở thích riêng
2. Mẫu thiết kế: Dải lụa xanh mềm mại
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Gạch 3D vi tinh
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

21.312.000  7.000.000 
Sale
35.520.000  15.000.000 
/bộ

Gạch 3D Hoa văn thảm 13730920

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa văn thảm
2. Mẫu thiết kế: Thảm hoa văn phong cách cổ điển
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Gạch 3D vi tinh
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

35.520.000  15.000.000 
Sale

Gạch 3D Có Sẵn

Gạch 3D Cá chép 13766051

34.560.000  15.000.000 
/bộ

Gạch 3D Cá chép 13766051

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Cá chép nơi đại dương
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Gạch 3D vi tinh
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

34.560.000  15.000.000 
Sale

Gạch 3D Có Sẵn

Gạch 3D Cá chép 14770996

37.888.000  18.000.000 
/bộ

Gạch 3D Cá chép 14770996

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Cầu gỗ bắc ngang hồ cá chép
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Gạch 3D vi tinh
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

37.888.000  18.000.000 
Sale

Gạch 3D Có Sẵn

Gạch 3D Cá chép 15301341

35.520.000  18.000.000 
/bộ

Gạch 3D Cá chép 15301341

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Cá chép trong hồ cát trắng
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Gạch 3D vi tinh
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

35.520.000  18.000.000 
Sale

Gạch 3D Có Sẵn

Gạch 3D Cá chép 15461628

28.416.000  16.000.000 
/bộ

Gạch 3D Cá chép 15461628

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Cầu đá dọc hồ sen
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Gạch 3D vi tinh
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

28.416.000  16.000.000 
Sale

Gạch 3D Có Sẵn

Gạch 3D Cá chép 16104022

28.416.000  16.000.000 
/bộ

Gạch 3D Cá chép 16104022

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Cửu ngư trong hồ sen nhỏ
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Gạch 3D vi tinh
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

28.416.000  16.000.000 
Sale
14.208.000  7.000.000 
/bộ

Gạch 3D Hoa văn thảm 15780104

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa văn thảm
2. Mẫu thiết kế: Hoa hồng trên thảm xanh
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Gạch 3D vi tinh
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

14.208.000  7.000.000 
Sale

Gạch 3D Có Sẵn

Gạch 3D Cá Chép 19883

9.472.000  3.000.000 
/bộ

Gạch 3D Cá Chép 19883

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Hồ cá chép rêu phong
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Gạch 3D vi tinh
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

9.472.000  3.000.000 
Sale

Gạch 3D Có Sẵn

Gạch 3D Hoa sen 12221534

28.416.000  15.000.000 
/bộ

Gạch 3D Hoa sen 12221534

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen xanh màu ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D vi tinh
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

28.416.000  15.000.000 
Sale
9.472.000  3.500.000 
/bộ

Gạch 3D Sở thích riêng 13547449

1.Chủ đề: Gạch 3D Sở thích riêng
2. Mẫu thiết kế: Cầu thang xoắn ốc
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Gạch 3D vi tinh
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

9.472.000  3.500.000 
Sale
9.472.000  3.000.000 
/bộ

Gạch 3D Sở thích riêng 14630739

1.Chủ đề: Gạch 3D Sở thích riêng
2. Mẫu thiết kế: Nham thạch nóng bỏng
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Gạch 3D vi tinh
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

9.472.000  3.000.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua