Hiển thị một kết quả duy nhất

Đất nước Việt Nam nổi tiếng với vẻ đẹp nguyên sơ của rừng vàng biển bạc, núi cao sông dài. Con người Việt Nam không chỉ hiền lành, cần mẫn lao động mà còn thân thiện, hiếu khách.

Trong bộ Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam, không khó bắt gặp một tà áo dài dịu dàng. Vẻ đẹp Việt Nam còn là cánh đồng lúa bát ngát, là lũy tre làng trong sương sớm. Là dòng sông quê, là con đò nhỏ mà ai đi xa cũng nhớ về.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Vẻ Đẹp Việt Nam

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 19932892

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 19932892

1.Chủ đề: Gạch 3D vẻ đẹp Việt Nam
2. Mẫu thiết kế: Buổi sớm trên đường xa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Vẻ Đẹp Việt Nam

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 19874759

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 19874759

1.Chủ đề: Gạch 3D vẻ đẹp Việt Nam
2. Mẫu thiết kế: Ruộng bậc thang nhìn từ trên cao
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Vẻ Đẹp Việt Nam

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 19868688

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 19868688

1.Chủ đề: Gạch 3D vẻ đẹp Việt Nam
2. Mẫu thiết kế: Chú trâu nhỏ ngoài đồng xa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Vẻ Đẹp Việt Nam

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 19856410

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 19856410

1.Chủ đề: Gạch 3D vẻ đẹp Việt Nam
2. Mẫu thiết kế: Sương khói trên đồi cao
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Vẻ Đẹp Việt Nam

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 19810901

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 19810901

1.Chủ đề: Gạch 3D vẻ đẹp Việt Nam
2. Mẫu thiết kế: Cánh đồng sau cảnh mưa tan
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Vẻ Đẹp Việt Nam

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 17800381

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 17800381

1.Chủ đề: Gạch 3D vẻ đẹp Việt Nam
2. Mẫu thiết kế: Thảm cỏ xanh nơi đồng quê
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Vẻ Đẹp Việt Nam

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 15807679

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 15807679

1.Chủ đề: Gạch 3D vẻ đẹp Việt Nam
2. Mẫu thiết kế: Cánh đồng ruộng bậc thang xanh tươi
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Vẻ Đẹp Việt Nam

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 15104882

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 15104882

1.Chủ đề: Gạch 3D vẻ đẹp Việt Nam
2. Mẫu thiết kế: Tăng gia sản xuất
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Vẻ Đẹp Việt Nam

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 14369906

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 14369906

1.Chủ đề: Gạch 3D vẻ đẹp Việt Nam
2. Mẫu thiết kế: Cánh đồng lúa xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Vẻ Đẹp Việt Nam

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 184476858

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 184476858

1.Chủ đề: Gạch 3D vẻ đẹp Việt Nam
2. Mẫu thiết kế: Cảnh sắc núi rừng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vẻ Đẹp Việt Nam

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 18460336

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 18460336

1.Chủ đề: Gạch 3D vẻ đẹp Việt Nam
2. Mẫu thiết kế: Cánh đồng lúa chín
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vẻ Đẹp Việt Nam

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 17707552

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 17707552

1.Chủ đề: Gạch 3D vẻ đẹp Việt Nam
2. Mẫu thiết kế: Những ngôi nhà gỗ xưa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vẻ Đẹp Việt Nam

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 17507499

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 17507499

1.Chủ đề: Gạch 3D vẻ đẹp Việt Nam
2. Mẫu thiết kế: Cảnh quê trong lành
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vẻ Đẹp Việt Nam

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 17432247

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 17432247

1.Chủ đề: Gạch 3D vẻ đẹp Việt Nam
2. Mẫu thiết kế: Đồng lúa lúc hừng đông
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vẻ Đẹp Việt Nam

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 17422911

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 17422911

1.Chủ đề: Gạch 3D vẻ đẹp Việt Nam
2. Mẫu thiết kế: Cảnh quê thanh bình
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vẻ Đẹp Việt Nam

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 17378685

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 17378685

1.Chủ đề: Gạch 3D vẻ đẹp Việt Nam
2. Mẫu thiết kế: Dòng sông quê hương
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vẻ Đẹp Việt Nam

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 17130799

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 17130799

1.Chủ đề: Gạch 3D vẻ đẹp Việt Nam
2. Mẫu thiết kế: Cánh đồng lúa chín
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vẻ Đẹp Việt Nam

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 16737917

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 16737917

1.Chủ đề: Gạch 3D vẻ đẹp Việt Nam
2. Mẫu thiết kế: Thiếu nữ giữa cánh đồng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vẻ Đẹp Việt Nam

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 16734151

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 16734151

1.Chủ đề: Gạch 3D vẻ đẹp Việt Nam
2. Mẫu thiết kế: Chú trâu thân thương
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vẻ Đẹp Việt Nam

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 16672629

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 16672629

1.Chủ đề: Gạch 3D vẻ đẹp Việt Nam
2. Mẫu thiết kế: Người nông dân trong buổi sớm mai
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Vẻ Đẹp Việt Nam

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 15287919

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vẻ đẹp Việt Nam 15287919

1.Chủ đề: Gạch 3D vẻ đẹp Việt Nam
2. Mẫu thiết kế: Tranh cổ làng quê Việt
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua