Hiển thị một kết quả duy nhất

Người Việt nói riêng và châu Á nói chung luôn coi trọng yếu tố phong thủy. Bởi yếu tố này đóng vai trò thiết yếu trong cuộc sống, công việc, gia đình. Chủ đề gạch 3D Vật phẩm phong thủy xuất hiện đáp ứng nhu cầu thiết yếu ấy. Bộ gạch được Mạnh Trí thiết kế gồm các vật phẩm như kỳ lân, ngọc Như Ý, cá chép,…

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Vật Phẩm Phong Thủy

Gạch 3D Vật phẩm phong thủy 17231485

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vật phẩm phong thủy 17231485

1.Chủ đề: Gạch 3D Vật phẩm phong thủy
2. Mẫu thiết kế: Song Lân chạm nổi tinh xảo
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vật Phẩm Phong Thủy

Gạch 3D Vật phẩm phong thủy 16654522

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vật phẩm phong thủy 16654522

1.Chủ đề: Gạch 3D Vật phẩm phong thủy
2. Mẫu thiết kế: Vòng ngọc trên nền ngọc trai
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vật Phẩm Phong Thủy

Gạch 3D Vật phẩm phong thủy 15688024

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vật phẩm phong thủy 15688024

1.Chủ đề: Gạch 3D Vật phẩm phong thủy
2. Mẫu thiết kế: Bắp cải ngọc với hồ lô vàng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vật Phẩm Phong Thủy

Gạch 3D Vật phẩm phong thủy 16432894

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vật phẩm phong thủy 16432894

1.Chủ đề: Gạch 3D Vật phẩm phong thủy
2. Mẫu thiết kế: Ngọc bội phú quý
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vật Phẩm Phong Thủy

Gạch 3D Vật phẩm phong thủy 16505297

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vật phẩm phong thủy 16505297

1.Chủ đề: Gạch 3D Vật phẩm phong thủy
2. Mẫu thiết kế: Hồ lô vàng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vật Phẩm Phong Thủy

Gạch 3D Vật phẩm phong thủy 15546986

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vật phẩm phong thủy 15546986

1.Chủ đề: Gạch 3D Vật phẩm phong thủy
2. Mẫu thiết kế: Cá chép bên mâm vàng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vật Phẩm Phong Thủy

Gạch 3D Vật phẩm phong thủy 14248155

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vật phẩm phong thủy 14248155

1.Chủ đề: Gạch 3D Vật phẩm phong thủy
2. Mẫu thiết kế: Đôi Thiềm thừ bên bắp cải
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vật Phẩm Phong Thủy

Gạch 3D Vật phẩm phong thủy 13823728

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vật phẩm phong thủy 13823728

1.Chủ đề: Gạch 3D Vật phẩm phong thủy
2. Mẫu thiết kế: Cá chép bên mâm vàng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vật Phẩm Phong Thủy

Gạch 3D Vật phẩm phong thủy 13702768

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vật phẩm phong thủy 13702768

1.Chủ đề: Gạch 3D Vật phẩm phong thủy
2. Mẫu thiết kế: Cá chép bên mâm vàng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vật Phẩm Phong Thủy

Gạch 3D Vật phẩm phong thủy 13520152

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vật phẩm phong thủy 13520152

1.Chủ đề: Gạch 3D Vật phẩm phong thủy
2. Mẫu thiết kế: Cá chép bên mâm vàng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vật Phẩm Phong Thủy

Gạch 3D Vật phẩm phong thủy 12856106

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vật phẩm phong thủy 12856106

1.Chủ đề: Gạch 3D Vật phẩm phong thủy
2. Mẫu thiết kế: Tranh tài lộc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Vật Phẩm Phong Thủy

Gạch 3D Vật phẩm phong thủy 12565557

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Vật phẩm phong thủy 12565557

1.Chủ đề: Gạch 3D Vật phẩm phong thủy
2. Mẫu thiết kế: Thiềm Thừ và bắp cải ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua