Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất

Sale

Gạch 3D Có Sẵn

GẠCH 3D SƠN THỦY 15300677

10.260.000  8.000.000 
/bộ

GẠCH 3D SƠN THỦY 15300677

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Phong cảnh sông núi yên bình
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D UV bóng
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

10.260.000  8.000.000 
Sale

Gạch 3D Có Sẵn

Gạch 3D Chim công 16673326

19.584.000  14.000.000 
/bộ

Gạch 3D Chim công 16673326

1.Chủ đề: Gạch 3D Chim công 16673326
2. Mẫu thiết kế: Gạch 3D chim công
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D vi tinh in nổi
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

19.584.000  14.000.000 
Sale

Gạch 3D Có Sẵn

Gạch 3D Sơn thủy 16298944

7.680.000  6.000.000 
/bộ

Gạch 3D Sơn thủy 16298944

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy 16298944
2. Mẫu thiết kế: Khung cảnh mùa xuân giàu sức sống
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ UV bóng
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

7.680.000  6.000.000 
Sale

Gạch 3D Có Sẵn

Gạch 3D Sơn thủy 12345678

4.104.000  4.000.000 
/bộ

Gạch 3D Sơn thủy 12345678

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy 12345678
2. Mẫu thiết kế: Dòng thác từ núi cao
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ UV bóng
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

4.104.000  4.000.000 
Sale
38.400.000  15.000.000 
/m2

Gạch 3D Suối thác đá 17193957

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Dòng suối trong khu rừng trúc xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D in nổi phủ UV bóng
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

38.400.000  15.000.000 
Sale
15.360.000  8.000.000 
/bộ

Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió 12628874

1.Chủ đề: Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió
2. Mẫu thiết kế: Con thuyền dưới ánh hoàng hôn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D in nổi phủ UV bóng
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

15.360.000  8.000.000 
Sale
4.000.000  1.000.000 
/bộ

Gạch 3D Sở thích riêng PPSA 02

1.Chủ đề: Gạch 3D Sở thích riêng
2. Mẫu thiết kế: Sự kết hợp giữa mây và lửa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D UV siêu bóng
5. Kích thước viên:

– 600 x 1200 x 10 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

4.000.000  1.000.000 
Sale
4.000.000  1.000.000 
/bộ

Gạch 3D Sở thích riêng PPSA03

1.Chủ đề: Gạch 3D Sở thích riêng
2. Mẫu thiết kế: Đôi tình nhân cùng nhau ngắm thiên nhiên mùa thu
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D UV siêu bóng
5. Kích thước viên:

– 600 x 1200 x 10 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

4.000.000  1.000.000 
Sale
4.000.000  1.000.000 
/bộ

Gạch 3D Sở thích riêng PPSA04

1.Chủ đề: Gạch 3D Sở thích riêng
2. Mẫu thiết kế: Các gam màu hòa quyện với nhau
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D UV siêu bóng
5. Kích thước viên:

– 600 x 1200 x 10 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

4.000.000  1.000.000 
Sale
4.000.000  1.000.000 
/bộ

Gạch 3D Sở thích riêng PPSA05

1.Chủ đề: Gạch 3D Sở thích riêng
2. Mẫu thiết kế: Sắc xanh dịu mát
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D UV siêu bóng
5. Kích thước viên:

– 600 x 1200 x 10 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

4.000.000  1.000.000 
Sale
4.000.000  1.000.000 
/bộ

Gạch 3D Sở thích riêng PPSA06

1.Chủ đề: Gạch 3D Sở thích riêng
2. Mẫu thiết kế: Nét phóng khoáng từ các gam màu cá tính
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D UV siêu bóng
5. Kích thước viên:

– 600 x 1200 x 10 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

4.000.000  1.000.000 
Sale
4.000.000  1.000.000 
/bộ

Gạch 3D Sở thích riêng PPSA07

1.Chủ đề: Gạch 3D Sở thích riêng
2. Mẫu thiết kế: Dãy núi xanh trong màn sương huyền ảo
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D UV siêu bóng
5. Kích thước viên:

– 600 x 1200 x 10 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

4.000.000  1.000.000 
Sale
4.000.000  1.000.000 
/bộ

Gạch 3D Sở thích riêng PPSA10

1.Chủ đề: Gạch 3D Sở thích riêng
2. Mẫu thiết kế: Sắc đỏ và đen hòa quyện
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D UV siêu bóng
5. Kích thước viên:

– 600 x 1200 x 10 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

4.000.000  1.000.000 
Sale
4.000.000  1.000.000 
/bộ

Gạch 3D Sở thích riêng PPSA12

1.Chủ đề: Gạch 3D Sở thích riêng
2. Mẫu thiết kế: Thiếu nữ mái tóc buông dài
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D UV siêu bóng
5. Kích thước viên:

– 600 x 1200 x 10 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

4.000.000  1.000.000 
Sale
4.000.000  1.000.000 
/bộ

Gạch 3D Sở thích riêng PPSA13

1.Chủ đề: Gạch 3D Sở thích riêng
2. Mẫu thiết kế: Đàn cá nhỏ trong ao sen hồng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D UV siêu bóng
5. Kích thước viên:

– 600 x 1200 x 10 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

4.000.000  1.000.000 
Sale
4.000.000  1.000.000 
/bộ

Gạch 3D Sở thích riêng PPSA14

1.Chủ đề: Gạch 3D Sở thích riêng
2. Mẫu thiết kế: Sự hòa quyện của các gam màu cơ bản
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D UV siêu bóng
5. Kích thước viên:

– 600 x 1200 x 10 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

4.000.000  1.000.000 
Sale
4.000.000  1.000.000 
/bộ

Gạch 3D Sở thích riêng PPSA16

1.Chủ đề: Gạch 3D Sở thích riêng
2. Mẫu thiết kế: Cá chép vượt vũ môn hóa rồng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D UV siêu bóng
5. Kích thước viên:

– 600 x 1200 x 10 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

4.000.000  1.000.000 
Sale
4.000.000  1.000.000 
/bộ

Gạch 3D Sở thích riêng PPSA18

1.Chủ đề: Gạch 3D Sở thích riêng
2. Mẫu thiết kế: Con thuyền trên dòng sông lặng lẽ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D UV siêu bóng
5. Kích thước viên:

– 600 x 1200 x 10 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

4.000.000  1.000.000 
Sale

Gạch 3D Có Sẵn

Gạch 3D Sơn thủy 14671552

27.648.000  10.000.000 
/bộ

Gạch 3D Sơn thủy 14671552

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Quang cảnh sông nước tĩnh lặng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D UV bóng
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

27.648.000  10.000.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua