Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Trẻ em là sản phẩm tuyệt vời mà chúng tôi dành tặng riêng các thiên thần bé nhỏ của bạn. Khu vườn cổ tích, lâu đài công chúa hay các nhân vật hoạt hình sẽ hấp dẫn trẻ nhỏ. Hãy để gạch 3D Trẻ em giúp các bé phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình. Bên cạnh đó, một bức tranh sinh động sẽ khơi gợi khả năng sáng tạo vô tận của trẻ.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Trẻ Em

Gạch 3D Trẻ em 23143955

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Trẻ em 23143955

1.Chủ đề: Gạch 3D Trẻ em
2. Mẫu thiết kế: Chú Hươu giữa rừng hoa đào
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Trẻ Em

Gạch 3D Trẻ em 20189626

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Trẻ em 20189626

1.Chủ đề: Gạch 3D Trẻ em
2. Mẫu thiết kế: Bầu trời đầy sao của chú thỏ trắng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Trẻ Em

Gạch 3D Trẻ em 19128440

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Trẻ em 19128440

1.Chủ đề: Gạch 3D Trẻ em
2. Mẫu thiết kế: Dãy ngân hà kì thú
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Trẻ em 19128438

1.Chủ đề: Gạch 3D Trẻ em
2. Mẫu thiết kế: Những chú chó vui nhộn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

Gạch 3D Trẻ Em

Gạch 3D Trẻ em 18693940

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Trẻ em 18693940

1.Chủ đề: Gạch 3D Trẻ em
2. Mẫu thiết kế: Hồng hạc kiêu sa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Trẻ Em

Gạch 3D Trẻ em 17352138

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Trẻ em 17352138

1.Chủ đề: Gạch 3D Trẻ em
2. Mẫu thiết kế: Chú trâu mạnh mẽ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Trẻ Em

Gạch 3D Trẻ em 17290492

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Trẻ em 17290492

1.Chủ đề: Gạch 3D Trẻ em
2. Mẫu thiết kế: Thế giới động vật đáng yêu
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Trẻ Em

Gạch 3D Trẻ em 17095338

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Trẻ em 17095338

1.Chủ đề: Gạch 3D Trẻ em
2. Mẫu thiết kế: Thế giới âm nhạc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Trẻ Em

Gạch 3D Trẻ em 17022940

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Trẻ em 17022940

1.Chủ đề: Gạch 3D Trẻ em
2. Mẫu thiết kế: Gia đình nhỏ vui nhộn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Trẻ Em

Gạch 3D Trẻ em 16963370

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Trẻ em 16963370

1.Chủ đề: Gạch 3D Trẻ em
2. Mẫu thiết kế: Khu rừng vui nhộn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Trẻ Em

Gạch 3D Trẻ em 16873052

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Trẻ em 16873052

1.Chủ đề: Gạch 3D Trẻ em
2. Mẫu thiết kế: Bản đồ thế giới bằng hình con vật
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Trẻ Em

Gạch 3D Trẻ em 16381765

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Trẻ em 16381765

1.Chủ đề: Gạch 3D Trẻ em
2. Mẫu thiết kế: Khu rừng xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Trẻ Em

Gạch 3D Trẻ em 17703886

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Trẻ em 17703886

1.Chủ đề: Gạch 3D Trẻ em
2. Mẫu thiết kế: Ngọn lửa sưởi ấm giữa khu rừng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Trẻ Em

Gạch 3D Trẻ em 17698482

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Trẻ em 17698482

1.Chủ đề: Gạch 3D Trẻ em
2. Mẫu thiết kế: Gia đình thỏ đáng yêu
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Trẻ Em

Gạch 3D Trẻ em 17574416

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Trẻ em 17574416

1.Chủ đề: Gạch 3D Trẻ em
2. Mẫu thiết kế: Khung cảnh biển xinh đẹp
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Trẻ Em

Gạch 3D Trẻ em 17236288

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Trẻ em 17236288

1.Chủ đề: Gạch 3D Trẻ em
2. Mẫu thiết kế: Những chú gấu trúc nhỏ nhắn đáng yêu
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Trẻ Em

Gạch 3D Trẻ em 16930868

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Trẻ em 16930868

1.Chủ đề: Gạch 3D Trẻ em
2. Mẫu thiết kế: Những người bạn vui vẻ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Trẻ Em

Gạch 3D Trẻ em 16868980

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Trẻ em 16868980

1.Chủ đề: Gạch 3D Trẻ em
2. Mẫu thiết kế: Chú voi với phép thuật kỳ diệu
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Trẻ Em

Gạch 3D Trẻ em 16359218

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Trẻ em 16359218

1.Chủ đề: Gạch 3D Trẻ em
2. Mẫu thiết kế: Những tòa lâu đài rực rỡ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Trẻ Em

Gạch 3D Trẻ em 15493262

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Trẻ em 15493262

1.Chủ đề: Gạch 3D Trẻ em
2. Mẫu thiết kế: Giấc mơ của bé về bầu trời đầy trăng sao
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Trẻ Em

Gạch 3D Trẻ em 11884813

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Trẻ em 11884813

1.Chủ đề: Gạch 3D Trẻ em
2. Mẫu thiết kế: Cá heo cùng cá voi du ngoạn đáy biển
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua