Hiển thị một kết quả duy nhất

Các loài cây xuất hiện trong gạch 3D Tranh tứ quý thường là: tùng, cúc, trúc, mai, lan, đào. Đó là các loài cây đại diện cho bốn mùa trong một năm, cũng là các hình ảnh đặc trưng của văn học. Tùng, trúc, cúc tượng trưng cho bậc quân tử: thanh cao, ngay thẳng, bất khuất. Mai, lan, đào thanh khiết, dịu dàng. Một bức Tranh tứ quý sẽ làm không gian trở nên vô cùng tinh tế.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Tranh Tứ Quý

Gạch 3D tranh Tứ quý 15772536

1.900.000 
/m2

Gạch 3D tranh Tứ quý 15772536

1.Chủ đề: Gạch 3D tranh Tứ quý
2. Mẫu thiết kế: Khu vườn tươi tắn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Tứ Quý

Gạch 3D tranh Tứ quý 17167097

1.900.000 
/m2

Gạch 3D tranh Tứ quý 17167097

1.Chủ đề: Gạch 3D tranh Tứ quý
2. Mẫu thiết kế: Tranh thủy mặc tứ quý
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Tứ Quý

Gạch 3D tranh Tứ quý 15758314

1.900.000 
/m2

Gạch 3D tranh Tứ quý 15758314

1.Chủ đề: Gạch 3D tranh Tứ quý
2. Mẫu thiết kế: Đào lan cúc trúc cổ điển
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Tứ Quý

Gạch 3D tranh Tứ quý 15340284

1.900.000 
/m2

Gạch 3D tranh Tứ quý 15340284

1.Chủ đề: Gạch 3D tranh Tứ quý
2. Mẫu thiết kế: Mai lan trúc cúc nền vàng ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Tứ Quý

Gạch 3D tranh Tứ quý 14796691

1.900.000 
/m2

Gạch 3D tranh Tứ quý 14796691

1.Chủ đề: Gạch 3D tranh Tứ quý
2. Mẫu thiết kế: Bức bình cổ kính
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Tứ Quý

Gạch 3D tranh Tứ quý 14052247

1.900.000 
/m2

Gạch 3D tranh Tứ quý 14052247

1.Chủ đề: Gạch 3D tranh Tứ quý
2. Mẫu thiết kế: Tranh tứ quý thủy mặc giản dị
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Tứ Quý

Gạch 3D tranh Tứ quý 13443872

1.900.000 
/m2

Gạch 3D tranh Tứ quý 13443872

1.Chủ đề: Gạch 3D tranh Tứ quý
2. Mẫu thiết kế: Tranh tứ quý bằng ngọc sắc cam
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Tứ Quý

Gạch 3D tranh Tứ quý 12605509

1.900.000 
/m2

Gạch 3D tranh Tứ quý 12605509

1.Chủ đề: Gạch 3D tranh Tứ quý
2. Mẫu thiết kế: Tranh Tứ quý bằng ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Tứ Quý

Gạch 3D tranh Tứ quý 12489318

1.900.000 
/m2

Gạch 3D tranh Tứ quý 12489318

1.Chủ đề: Gạch 3D tranh Tứ quý
2. Mẫu thiết kế: Đào lan cúc trúc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Tứ Quý

Gạch 3D tranh Tứ quý 12299377

1.900.000 
/m2

Gạch 3D tranh Tứ quý 12299377

1.Chủ đề: Gạch 3D tranh Tứ quý
2. Mẫu thiết kế: Tranh tứ quý nền gạch hiện đại
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Tứ Quý

Gạch 3D tranh Tứ quý 12238769

1.900.000 
/m2

Gạch 3D tranh Tứ quý 12238769

1.Chủ đề: Gạch 3D tranh Tứ quý
2. Mẫu thiết kế: Cảnh xuân nhẹ nhàng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Tứ Quý

Gạch 3D tranh Tứ quý 11852844

1.900.000 
/m2

Gạch 3D tranh Tứ quý 11852844

1.Chủ đề: Gạch 3D tranh Tứ quý
2. Mẫu thiết kế: Tranh tứ quý nền thủy mặc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua