Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Tranh Tứ Quý

Gạch 3D tranh Tứ quý 15772536

1.900.000 
/m2

Gạch 3D tranh Tứ quý 15772536

1.Chủ đề: Gạch 3D tranh Tứ quý
2. Mẫu thiết kế: Khu vườn tươi tắn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Tứ Quý

Gạch 3D tranh Tứ quý 17167097

1.900.000 
/m2

Gạch 3D tranh Tứ quý 17167097

1.Chủ đề: Gạch 3D tranh Tứ quý
2. Mẫu thiết kế: Tranh thủy mặc tứ quý
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Tứ Quý

Gạch 3D tranh Tứ quý 15758314

1.900.000 
/m2

Gạch 3D tranh Tứ quý 15758314

1.Chủ đề: Gạch 3D tranh Tứ quý
2. Mẫu thiết kế: Đào lan cúc trúc cổ điển
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Tứ Quý

Gạch 3D tranh Tứ quý 15340284

1.900.000 
/m2

Gạch 3D tranh Tứ quý 15340284

1.Chủ đề: Gạch 3D tranh Tứ quý
2. Mẫu thiết kế: Mai lan trúc cúc nền vàng ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Tứ Quý

Gạch 3D tranh Tứ quý 14796691

1.900.000 
/m2

Gạch 3D tranh Tứ quý 14796691

1.Chủ đề: Gạch 3D tranh Tứ quý
2. Mẫu thiết kế: Bức bình cổ kính
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Tứ Quý

Gạch 3D tranh Tứ quý 14052247

1.900.000 
/m2

Gạch 3D tranh Tứ quý 14052247

1.Chủ đề: Gạch 3D tranh Tứ quý
2. Mẫu thiết kế: Tranh tứ quý thủy mặc giản dị
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Tứ Quý

Gạch 3D tranh Tứ quý 13443872

1.900.000 
/m2

Gạch 3D tranh Tứ quý 13443872

1.Chủ đề: Gạch 3D tranh Tứ quý
2. Mẫu thiết kế: Tranh tứ quý bằng ngọc sắc cam
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Tứ Quý

Gạch 3D tranh Tứ quý 12605509

1.900.000 
/m2

Gạch 3D tranh Tứ quý 12605509

1.Chủ đề: Gạch 3D tranh Tứ quý
2. Mẫu thiết kế: Tranh Tứ quý bằng ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Tứ Quý

Gạch 3D tranh Tứ quý 12489318

1.900.000 
/m2

Gạch 3D tranh Tứ quý 12489318

1.Chủ đề: Gạch 3D tranh Tứ quý
2. Mẫu thiết kế: Đào lan cúc trúc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Tứ Quý

Gạch 3D tranh Tứ quý 12299377

1.900.000 
/m2

Gạch 3D tranh Tứ quý 12299377

1.Chủ đề: Gạch 3D tranh Tứ quý
2. Mẫu thiết kế: Tranh tứ quý nền gạch hiện đại
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Tứ Quý

Gạch 3D tranh Tứ quý 12238769

1.900.000 
/m2

Gạch 3D tranh Tứ quý 12238769

1.Chủ đề: Gạch 3D tranh Tứ quý
2. Mẫu thiết kế: Cảnh xuân nhẹ nhàng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Tứ Quý

Gạch 3D tranh Tứ quý 11852844

1.900.000 
/m2

Gạch 3D tranh Tứ quý 11852844

1.Chủ đề: Gạch 3D tranh Tứ quý
2. Mẫu thiết kế: Tranh tứ quý nền thủy mặc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua