Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Tranh khắc gỗ đa dạng về hình ảnh, mẫu mã nhưng tông màu lại thiên về màu vàng, nâu. Dòng sản phẩm này thường thể hiện các mẫu tượng Phật, rồng phượng, phong cảnh. Gạch 3D Tranh khắc gỗ thích hợp với những kiến trúc cổ điển, tân cổ điển.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Tranh Khắc Gỗ

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 17593102

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 17593102

1.Chủ đề: Gạch 3D Tranh khắc gỗ
2. Mẫu thiết kế: Cây Tùng cổ khắc gỗ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Khắc Gỗ

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 16538285

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 16538285

1.Chủ đề: Gạch 3D Tranh khắc gỗ
2. Mẫu thiết kế: Hoa mẫu đơn khắc gỗ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Khắc Gỗ

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 16404633

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 16404633

1.Chủ đề: Gạch 3D Tranh khắc gỗ
2. Mẫu thiết kế: Cảnh vật nên thơ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Khắc Gỗ

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 16060280

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 16060280

1.Chủ đề: Gạch 3D Tranh khắc gỗ
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen gỗ cao quý
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Khắc Gỗ

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 15038275

1.900.000 

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 15038275

1.Chủ đề: Gạch 3D Tranh khắc gỗ
2. Mẫu thiết kế: Chư Phật hội tụ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Khắc Gỗ

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 14431925

1.900.000 

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 14431925

1.Chủ đề: Gạch 3D Tranh khắc gỗ
2. Mẫu thiết kế: Tranh chim công khắc gỗ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Khắc Gỗ

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 14235316

1.900.000 

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 14235316

1.Chủ đề: Gạch 3D Tranh khắc gỗ
2. Mẫu thiết kế: Phật Di Lặc hiền hòa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Khắc Gỗ

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 13706784

1.900.000 

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 13706784

1.Chủ đề: Gạch 3D Tranh khắc gỗ
2. Mẫu thiết kế: Cửu ngư hội tụ trên nền khắc gỗ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Khắc Gỗ

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 13060088

1.900.000 

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 13060088

1.Chủ đề: Gạch 3D Tranh khắc gỗ
2. Mẫu thiết kế: Vườn hoa mẫu đơn và chim công
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Khắc Gỗ

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 13002315

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 13002315

1.Chủ đề: Gạch 3D Tranh khắc gỗ
2. Mẫu thiết kế: Ngựa gỗ phú quý
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Khắc Gỗ

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 12969259

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 12969259

1.Chủ đề: Gạch 3D Tranh khắc gỗ
2. Mẫu thiết kế: Rồng vàng uy vũ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Khắc Gỗ

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 12265626

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 12265626

1.Chủ đề: Gạch 3D Tranh khắc gỗ
2. Mẫu thiết kế: Tranh cảnh xuân bằng gỗ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua