Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Tranh Khắc Gỗ

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 17593102

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 17593102

1.Chủ đề: Gạch 3D Tranh khắc gỗ
2. Mẫu thiết kế: Cây Tùng cổ khắc gỗ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Khắc Gỗ

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 16538285

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 16538285

1.Chủ đề: Gạch 3D Tranh khắc gỗ
2. Mẫu thiết kế: Hoa mẫu đơn khắc gỗ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Khắc Gỗ

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 16404633

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 16404633

1.Chủ đề: Gạch 3D Tranh khắc gỗ
2. Mẫu thiết kế: Cảnh vật nên thơ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Khắc Gỗ

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 16060280

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 16060280

1.Chủ đề: Gạch 3D Tranh khắc gỗ
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen gỗ cao quý
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Khắc Gỗ

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 15038275

1.900.000 

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 15038275

1.Chủ đề: Gạch 3D Tranh khắc gỗ
2. Mẫu thiết kế: Chư Phật hội tụ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Khắc Gỗ

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 14431925

1.900.000 

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 14431925

1.Chủ đề: Gạch 3D Tranh khắc gỗ
2. Mẫu thiết kế: Tranh chim công khắc gỗ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Khắc Gỗ

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 14235316

1.900.000 

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 14235316

1.Chủ đề: Gạch 3D Tranh khắc gỗ
2. Mẫu thiết kế: Phật Di Lặc hiền hòa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Khắc Gỗ

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 13706784

1.900.000 

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 13706784

1.Chủ đề: Gạch 3D Tranh khắc gỗ
2. Mẫu thiết kế: Cửu ngư hội tụ trên nền khắc gỗ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Khắc Gỗ

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 13060088

1.900.000 

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 13060088

1.Chủ đề: Gạch 3D Tranh khắc gỗ
2. Mẫu thiết kế: Vườn hoa mẫu đơn và chim công
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Khắc Gỗ

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 13002315

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 13002315

1.Chủ đề: Gạch 3D Tranh khắc gỗ
2. Mẫu thiết kế: Ngựa gỗ phú quý
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Khắc Gỗ

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 12969259

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 12969259

1.Chủ đề: Gạch 3D Tranh khắc gỗ
2. Mẫu thiết kế: Rồng vàng uy vũ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Tranh Khắc Gỗ

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 12265626

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tranh khắc gỗ 12265626

1.Chủ đề: Gạch 3D Tranh khắc gỗ
2. Mẫu thiết kế: Tranh cảnh xuân bằng gỗ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua