Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Tôn giáo ra đời nhằm phục vụ các khách hàng muốn thể hiện niềm tin với tín ngưỡng của mình. Bộ sưu tập gồm rất nhiều hình ảnh của cả Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Mạnh Trí tin rằng Gạch 3D Tôn giáo sẽ giúp quý khách thể hiện lòng thành kính của mình.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Tôn Giáo

Gạch 3D Tôn giáo 14685245

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tôn giáo 14685245

1. Chủ đề: Gạch 3D Tôn giáo
2. Mẫu thiết kế: Tam Thế Phật phổ độ chúng sinh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Tôn Giáo

Gạch 3D Tôn giáo 16681831

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tôn giáo 16681831

1. Chủ đề: Gạch 3D Tôn giáo
2. Mẫu thiết kế: Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng bên đàn chiên nhỏ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Tôn Giáo

Gạch 3D Tôn giáo 14683422

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tôn giáo 14683422

1. Chủ đề: Gạch 3D Tôn giáo
2. Mẫu thiết kế: Đức Phật tọa thiền dưới tán bồ đề
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Tôn Giáo

Gạch 3D Tôn giáo 18535614

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tôn giáo 18535614

1. Chủ đề: Gạch 3D Tôn giáo
2. Mẫu thiết kế: Chặng đường thánh giá thứ 4
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Tôn Giáo

Gạch 3D Tôn giáo 15021200

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tôn giáo 15021200

1. Chủ đề: Gạch 3D Tôn giáo
2. Mẫu thiết kế: Tam Thế Phật du ngoạn trên mây
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Tôn Giáo

Gạch 3D Tôn giáo 17555688

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tôn giáo 17555688

1. Chủ đề: Gạch 3D Tôn giáo
2. Mẫu thiết kế: Thánh tâm của Đức Chúa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Tôn Giáo

Gạch 3D Tôn giáo 16627122

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tôn giáo 16627122

1. Chủ đề: Gạch 3D Tôn giáo
2. Mẫu thiết kế: Thủ ấn của Đức Phật A Di Đà
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Tôn Giáo

Gạch 3D Tôn giáo 13890490

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tôn giáo 13890490

1. Chủ đề: Gạch 3D Tôn giáo
2. Mẫu thiết kế: Tác phẩm Bữa tiệc ly
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Tôn Giáo

Gạch 3D Tôn giáo 15629265

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tôn giáo 15629265

1. Chủ đề: Gạch 3D Tôn giáo
2. Mẫu thiết kế: Đức Phật tọa thiền dưới hoàng hôn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua