Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Tôn Giáo

Gạch 3D Tôn giáo 14685245

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tôn giáo 14685245

1. Chủ đề: Gạch 3D Tôn giáo
2. Mẫu thiết kế: Tam Thế Phật phổ độ chúng sinh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Tôn Giáo

Gạch 3D Tôn giáo 16681831

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tôn giáo 16681831

1. Chủ đề: Gạch 3D Tôn giáo
2. Mẫu thiết kế: Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng bên đàn chiên nhỏ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Tôn Giáo

Gạch 3D Tôn giáo 14683422

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tôn giáo 14683422

1. Chủ đề: Gạch 3D Tôn giáo
2. Mẫu thiết kế: Đức Phật tọa thiền dưới tán bồ đề
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Tôn Giáo

Gạch 3D Tôn giáo 18535614

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tôn giáo 18535614

1. Chủ đề: Gạch 3D Tôn giáo
2. Mẫu thiết kế: Chặng đường thánh giá thứ 4
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Tôn Giáo

Gạch 3D Tôn giáo 15021200

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tôn giáo 15021200

1. Chủ đề: Gạch 3D Tôn giáo
2. Mẫu thiết kế: Tam Thế Phật du ngoạn trên mây
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Tôn Giáo

Gạch 3D Tôn giáo 17555688

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tôn giáo 17555688

1. Chủ đề: Gạch 3D Tôn giáo
2. Mẫu thiết kế: Thánh tâm của Đức Chúa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Tôn Giáo

Gạch 3D Tôn giáo 16627122

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tôn giáo 16627122

1. Chủ đề: Gạch 3D Tôn giáo
2. Mẫu thiết kế: Thủ ấn của Đức Phật A Di Đà
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Tôn Giáo

Gạch 3D Tôn giáo 13890490

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tôn giáo 13890490

1. Chủ đề: Gạch 3D Tôn giáo
2. Mẫu thiết kế: Tác phẩm Bữa tiệc ly
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Tôn Giáo

Gạch 3D Tôn giáo 15629265

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Tôn giáo 15629265

1. Chủ đề: Gạch 3D Tôn giáo
2. Mẫu thiết kế: Đức Phật tọa thiền dưới hoàng hôn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua