Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Suối thác đá là tập hợp các hình ảnh thích hợp cho người mệnh Thủy, mệnh Mộc. Đó là dòng thác đổ hùng vỹ, dòng suối chảy len lỏi trong cánh rừng già. Cạnh đó là một cây cổ thụ soi bóng, vài chiếc lá phong đỏ rực hay cánh hoa trôi theo dòng nước. Khung cảnh đẹp đến nao lòng này bạn chỉ có thể tìm thấy ở Gạch 3D Suối thác đá.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Suối Thác Đá

Gạch 3D Suối thác đá 18361803

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Suối thác đá 18361803

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Thác nước cao giữa rừng xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Suối Thác Đá

Gạch 3D Suối thác đá 17662645

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Suối thác đá 17662645

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Dòng thác giữa rừng xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Suối Thác Đá

Gạch 3D Suối thác đá 17251678

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Suối thác đá 17251678

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Suối thác giữa rừng hoa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Suối Thác Đá

Gạch 3D Suối thác đá 16209783

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Suối thác đá 16209783

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Nai vàng bên con thác trắng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Suối Thác Đá

Gạch 3D Suối thác đá 16099919

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Suối thác đá 16099919

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Thác trắng giữa trời
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Suối Thác Đá

Gạch 3D Suối thác đá 15475963

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Suối thác đá 15475963

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Cảnh đẹp bình yên bên thác nhỏ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Suối Thác Đá

Gạch 3D Suối thác đá 15304947

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Suối thác đá 15304947

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Thác nước giữa rừng hoa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Suối Thác Đá

Gạch 3D Suối thác đá 14039142

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Suối thác đá 14039142

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Thác nước trắng xóa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Suối Thác Đá

Gạch 3D Suối thác đá 16960369

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Suối thác đá 16960369

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Suối đá giữa rừng trúc xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Suối Thác Đá

Gạch 3D Suối thác đá 17011521

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Suối thác đá 17011521

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Suối đá giữa rừng già
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Suối Thác Đá

Gạch 3D Suối thác đá 16829186

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Suối thác đá 16829186

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Thác đổ giữa rừng hoa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Suối Thác Đá

Gạch 3D Suối thác đá 16664784

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Suối thác đá 16664784

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Đôi uyên ương dưới con thác nhỏ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Suối Thác Đá

Gạch 3D Suối thác đá 16574725

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Suối thác đá 16574725

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Cầu đá ven suối thác xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Suối Thác Đá

Gạch 3D Suối thác đá 16485893

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Suối thác đá 16485893

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Đôi thiên nga giữa hồ suối đá
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Suối Thác Đá

Gạch 3D Suối thác đá 16252159

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Suối thác đá 16252159

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Suối đá trong veo
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Suối Thác Đá

Gạch 3D Suối thác đá 15588312

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Suối thác đá 15588312

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Cảnh suối thác nên thơ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Suối Thác Đá

Gạch 3D Suối thác đá 15551724

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Suối thác đá 15551724

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Con đường thác đổ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Suối Thác Đá

Gạch 3D Suối thác đá 15496271

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Suối thác đá 15496271

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Thác nước mộng mơ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Suối Thác Đá

Gạch 3D Suối thác đá 15351651

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Suối thác đá 15351651

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Suối đá trong veo
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Suối Thác Đá

Gạch 3D Suối thác đá 14419969

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Suối thác đá 14419969

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Con thác giữa núi rừng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Suối Thác Đá

Gạch 3D Suối thác đá 14404075

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Suối thác đá 14404075

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Thác nước trắng xóa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Suối Thác Đá

Gạch 3D Suối thác đá 14396571

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Suối thác đá 14396571

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Con thác giữa rừng xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Suối Thác Đá

Gạch 3D Suối thác đá 14200240

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Suối thác đá 14200240

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Thác nước chảy mạnh mẽ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Suối Thác Đá

Gạch 3D Suối thác đá 13812765

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Suối thác đá 13812765

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Con suối yên ả
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua