Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Sơn Thủy

Gạch 3D Sơn thủy 19154688

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Sơn thủy 19154688

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Những mái đình thấp thoáng giữa chốn sơn dã
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Sơn Thủy

Gạch 3D Sơn thủy 17110830

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Sơn thủy 17110830

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Mặt trời ấm áp sau dãy núi
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Sơn Thủy

Gạch 3D Sơn thủy 17105733

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Sơn thủy 17105733

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Đàn hạc bên khóm mẫu đơn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Sơn Thủy

Gạch 3D Sơn thủy 16687543

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Sơn thủy 16687543

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Tòa tháp trên đỉnh núi cao
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Sơn Thủy

Gạch 3D Sơn thủy 16669698

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Sơn thủy 16669698

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Ngôi nhà giản dị giữa chống bồng lai
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Sơn Thủy

Gạch 3D Sơn thủy 16560749

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Sơn thủy 16560749

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Đàn hạc bên dãy núi phủ mây
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Sơn Thủy

Gạch 3D Sơn thủy 16316733

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Sơn thủy 16316733

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Lối vào ngôi nhà gỗ đơn sơ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Sơn Thủy

Gạch 3D Sơn thủy 16040156

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Sơn thủy 16040156

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Căn nhà gỗ nép mình bên vách núi
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Sơn Thủy

Gạch 3D Sơn thủy 15467336

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Sơn thủy 15467336

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Con đò nhỏ giữa hồ sen
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Sơn Thủy

Gạch 3D Sơn thủy 16947830

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Sơn thủy 16947830

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Bức tranh thiên nhiên hữu tình
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Sơn Thủy

Gạch 3D Sơn thủy 16943182

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Sơn thủy 16943182

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen hồng rực rỡ dưới nắng trưa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Sơn Thủy

Gạch 3D Sơn thủy 16689106

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Sơn thủy 16689106

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế:Con đò nhỏ giữa hồ sen
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Sơn Thủy

Gạch 3D Sơn thủy 19154684

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Sơn thủy 19154684

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Thiên nhiên trong buổi sớm mờ sương
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Sơn Thủy

Gạch 3D Sơn thủy 17370542

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Sơn thủy 17370542

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Căn nhà nhỏ giữa thiên nhiên hoang sơ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Sơn Thủy

Gạch 3D Sơn thủy 17215106

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Sơn thủy 17215106

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Con thuyền mạnh mẽ vượt thác ghềnh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Sơn Thủy

Gạch 3D Sơn thủy 16641680

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Sơn thủy 16641680

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Cây cầu gỗ bắc ngang mặt hồ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Sơn Thủy

Gạch 3D Sơn thủy 16427601

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Sơn thủy 16427601

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Bức tranh thiên nhiên kỳ diệu
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Sơn Thủy

Gạch 3D Sơn thủy 16263189

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Sơn thủy 16263189

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Hồ nước uốn mình qua dãy núi
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Sơn Thủy

Gạch 3D Sơn thủy 16058502

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Sơn thủy 16058502

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Bình minh giàu sức sống
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Sơn Thủy

Gạch 3D Sơn thủy 15954082

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Sơn thủy 15954082

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Nhà gỗ bên hồ nước trong xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Sơn Thủy

Gạch 3D Sơn thủy 15850697

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Sơn thủy 15850697

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Mùa xuân trăm hoa đua nở
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Sơn Thủy

Gạch 3D Sơn thủy 15242632

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Sơn thủy 15242632

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Khung cảnh nên thơ hữu tình
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Sơn Thủy

Gạch 3D Sơn thủy 15063814

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Sơn thủy 15063814

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Đôi thiên nga trong hồ sen phối cảnh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Sơn Thủy

Gạch 3D Sơn thủy 14995497

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Sơn thủy 14995497

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Con người giữa thiên nhiên rộng lớn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua