Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Sàn Sóng Và Cát

Gạch 3D Sàn sóng và cát 13806830

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn sóng và cát 13806830

1.Chủ đề: Gạch 3D Sàn sóng và cát
2. Mẫu thiết kế: Bãi biển vàng rực ánh bình minh
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Sóng Và Cát

Gạch 3D Sàn sóng và cát 13780920

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn sóng và cát 13780920

1.Chủ đề: Gạch 3D Sàn sóng và cát
2. Mẫu thiết kế: Sóng biển cuộn tràn vào bờ cát
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Sóng Và Cát

Gạch 3D Sàn sóng và cát 13740156

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn sóng và cát 13740156

1.Chủ đề: Gạch 3D Sàn sóng và cát
2. Mẫu thiết kế: Bãi biển yên bình với lớp sóng nhẹ
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Sóng Và Cát

Gạch 3D Sàn sóng và cát 13737618

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn sóng và cát 13737618

1.Chủ đề: Gạch 3D Sàn sóng và cát
2. Mẫu thiết kế: Bãi biển xanh tràn đầy sức sống
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Sóng Và Cát

Gạch 3D Sàn sóng và cát 13732540

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn sóng và cát 13732540

1.Chủ đề: Gạch 3D Sàn sóng và cát
2. Mẫu thiết kế: Bước chân dài trên bãi cát vàng
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Sóng Và Cát

Gạch 3D Sàn sóng và cát 13732467

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn sóng và cát 13732467

1.Chủ đề: Gạch 3D Sàn sóng và cát
2. Mẫu thiết kế: Bãi cát biển đầy màu sắc
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Sóng Và Cát

Gạch 3D Sàn sóng và cát 13719626

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn sóng và cát 13719626

1.Chủ đề: Gạch 3D Sàn sóng và cát
2. Mẫu thiết kế: Bãi cát dài với lớp sóng tràn
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Sóng Và Cát

Gạch 3D Sàn sóng và cát 13719503

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn sóng và cát 13719503

1.Chủ đề: Gạch 3D Sàn sóng và cát
2. Mẫu thiết kế: Bãi biển xanh mát với mây trời
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Sóng Và Cát

Gạch 3D Sàn sóng và cát 13713456

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn sóng và cát 13713456

1.Chủ đề: Gạch 3D Sàn sóng và cát
2. Mẫu thiết kế: Bãi cát biển lúc hoàng hôn
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Sóng Và Cát

Gạch 3D Sàn sóng và cát 13672732

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn sóng và cát 13672732

1.Chủ đề: Gạch 3D Sàn sóng và cát
2. Mẫu thiết kế: Bờ cát biển sinh động
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Sóng Và Cát

Gạch 3D Sàn sóng và cát 13609841

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn sóng và cát 13609841

1.Chủ đề: Gạch 3D Sàn sóng và cát
2. Mẫu thiết kế: Sóng biển cuộn tràn lên bờ cát
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Sóng Và Cát

Gạch 3D Sàn sóng và cát 16890419

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn sóng và cát 16890419

1.Chủ đề: Gạch 3D Sàn sóng và cát
2. Mẫu thiết kế: Bãi cát biển đầy vỏ sò, vỏ ốc
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Sóng Và Cát

Gạch 3D Sàn sóng và cát 16211795

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn sóng và cát 16211795

1.Chủ đề: Gạch 3D Sàn sóng và cát
2. Mẫu thiết kế: Sóng tràn lên sàn gỗ
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Sóng Và Cát

Gạch 3D Sàn sóng và cát 15236998

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn sóng và cát 15236998

1.Chủ đề: Gạch 3D Sàn sóng và cát
2. Mẫu thiết kế: Sóng xô bờ cát
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Sóng Và Cát

Gạch 3D Sàn sóng và cát 15067005

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn sóng và cát 15067005

1.Chủ đề: Gạch 3D Sàn sóng và cát
2. Mẫu thiết kế: Bãi cát dài thơ mộng
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Sóng Và Cát

Gạch 3D Sàn sóng và cát 14822626

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn sóng và cát 14822626

1.Chủ đề: Gạch 3D Sàn sóng và cát
2. Mẫu thiết kế: Vỏ ốc trên bãi cát vàng
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Sóng Và Cát

Gạch 3D Sàn sóng và cát 14776956

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn sóng và cát 14776956

1.Chủ đề: Gạch 3D Sàn sóng và cát
2. Mẫu thiết kế: Bãi biển mộng mơ
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Sóng Và Cát

Gạch 3D Sàn sóng và cát 14736216

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn sóng và cát 14736216

1.Chủ đề: Gạch 3D Sàn sóng và cát
2. Mẫu thiết kế: Bãi biển tình yêu
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Sóng Và Cát

Gạch 3D Sàn sóng và cát 14432159

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn sóng và cát 14432159

1.Chủ đề: Gạch 3D Sàn sóng và cát
2. Mẫu thiết kế: Sóng tràn bờ trắng xóa
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Sóng Và Cát

Gạch 3D Sàn sóng và cát 14475812

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn sóng và cát 14475812

1.Chủ đề: Gạch 3D Sàn sóng và cát
2. Mẫu thiết kế: Nước biển xanh thẫm
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua