Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Sàn Ngọc

Gạch 3D Sàn Ngọc 13716161

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn Ngọc 13716161

1. Chủ đề: Gạch 3D Sàn Ngọc
2. Mẫu thiết kế: Chim công và hoa mẫu đơn hòa hợp
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Ngọc

Gạch 3D Sàn Ngọc 13754351

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Ngọc 13754351

1. Chủ đề: Gạch 3D Sàn Ngọc
2. Mẫu thiết kế: Những búp sen vàng rực rỡ
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Ngọc

Gạch 3D Sàn Ngọc 13916864

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn Ngọc 13916864

1. Chủ đề: Gạch 3D Sàn Ngọc
2. Mẫu thiết kế: Giàn bầu hồ lô quanh chữ Phước
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Ngọc

Gạch 3D Sàn Ngọc 13921374

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn Ngọc 13921374

1. Chủ đề: Gạch 3D Sàn Ngọc
2. Mẫu thiết kế: Phong cảnh thoát tục nơi đỉnh núi
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Ngọc

Gạch 3D Sàn Ngọc 13921468

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn Ngọc 13921468

1. Chủ đề: Gạch 3D Sàn Ngọc
2. Mẫu thiết kế: Bình hoa lan quý phái
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Ngọc

Gạch 3D Sàn Ngọc 13935874

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn Ngọc 13935874

1. Chủ đề: Gạch 3D Sàn Ngọc
2. Mẫu thiết kế: Long phụng vờn ngọc trên mây
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Ngọc

Gạch 3D Sàn Ngọc 14062210

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn Ngọc 14062210

1. Chủ đề: Gạch 3D Sàn Ngọc
2. Mẫu thiết kế: Long phụng vờn mây trên nền gạch vàng
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Sàn Ngọc

Gạch 3D Sàn Ngọc 14055671

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Sàn Ngọc 14055671

1. Chủ đề: Gạch 3D Sàn Ngọc
2. Mẫu thiết kế: Long phụng tranh châu trên nền cẩm thạch xanh
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

Danh mục:
3.400.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua