Hiển thị 1–24 trong 33 kết quả

Hiển thị 1–24 trong 33 kết quả

Sale
13.440.000  8.000.000 

Gạch 3D Sơn thủy 16340352 2.4×1.6

1.Chủ đề: Gạch 3D Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Thác nước giữa những ngọn núi trập trùng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ kính 1.8 mm
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

13.440.000  8.000.000 
Sale
17.920.000  10.000.000 

Gạch 3D Sơn thủy 15876874 3.2×1.6

1.Chủ đề: Gạch 3D Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Cầu gỗ bắc ngang hồ sen đua nở
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ kính 1.8 mm
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

17.920.000  10.000.000 
Sale
13.440.000  8.000.000 
/bộ

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 16780940

1.Chủ đề: Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 16780940
2. Mẫu thiết kế: Bình hoa mộc lan sang trọng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ kính 4.0 mm
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

13.440.000  8.000.000 
Sale
13.440.000  8.000.000 
/bộ

Gạch 3D Hoa sen 16731070 2.4×1.6

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen 16731070 2.4×1.6
2. Mẫu thiết kế: Đàn chuồn chuồn bên những cánh sen bay trong gió
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ kính 1.8 mm
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

13.440.000  8.000.000 
Sale

Gạch 3D Có Sẵn

Gạch 3D Hoa sen 16872093

7.128.000  5.500.000 
/bộ

Gạch 3D Hoa sen 16872093

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen 16872093
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen ngọc bên cửu ngư
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ kính 4.0 mm
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

7.128.000  5.500.000 
Sale

Gạch 3D Có Sẵn

Gạch 3D Cây xanh 15913133

12.672.000  6.000.000 
/bộ

Gạch 3D Cây xanh 15913133

1.Chủ đề: Gạch 3D Cây xanh 15913133
2. Mẫu thiết kế: Khu rừng xanh trong buổi sớm tinh sương
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ kính 1.8 mm
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

12.672.000  6.000.000 
Sale
12.960.000  7.000.000 
/bộ

Gạch 3D Đại dương 15689882

1.Chủ đề: Gạch 3D Đại dương 15689882
2. Mẫu thiết kế: Thế giới sinh động dưới đáy đại dương
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ kính 1.8 mm
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

12.960.000  7.000.000 
Sale

Gạch 3D Có Sẵn

Gạch 3D Sơn thủy 15979951

12.672.000  6.000.000 
/bộ

Gạch 3D Sơn thủy 15979951

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Con thuyền giữa dòng sông lặng lẽ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ kính 4.0 mm
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

12.672.000  6.000.000 
Sale
12.672.000  6.000.000 
/bộ

Gạch 3D Suối thác đá 17014089

1.Chủ đề: Gạch 3D Suối thác đá
2. Mẫu thiết kế: Khung cảnh thiên nhiên đầy sức sống
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ kính 3.0 mm
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

12.672.000  6.000.000 
Sale

Gạch 3D Có Sẵn

Gạch 3D Sơn thủy 15345814

38.016.000  15.000.000 
/bộ

Gạch 3D Sơn thủy 15345814

1.Chủ đề: Gạch 3D Sơn thủy
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen qua nét vẽ thủy mặc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ kính 4.0 mm
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

38.016.000  15.000.000 
Sale

Gạch 3D Có Sẵn

Gạch 3D Hoa sen 13761307

3.000.000  1.000.000 
/bộ

Gạch 3D Hoa sen 13761307

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hồ sen xanh mát
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Tranh kính 3D
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.000.000  1.000.000 
Sale

Gạch 3D Có Sẵn

Gạch 3D Hoa sen 16731070

6.400.000  4.000.000 
/bộ

Gạch 3D Hoa sen 16731070

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Những cánh sen huyền diệu
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ kính 4.0 mm
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

6.400.000  4.000.000 
Sale
12.672.000  8.000.000 
/bộ

Gạch 3D Cây kim tiền 13525272

1.Chủ đề: Gạch 3D Cây kim tiền
2. Mẫu thiết kế: Cây kim tiền bên giàn bầu hồ lô
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ kính 3.0 mm
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

12.672.000  8.000.000 
Sale
12.672.000  8.000.000 
/bộ

Gạch 3D Cây kim tiền 13509704 KT 2400 x 1600mm

1.Chủ đề: Gạch 3D Cây kim tiền
2. Mẫu thiết kế: Cây kim tiền trên nền hoa mẫu đơn bằng ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ kính 3.0 mm
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

12.672.000  8.000.000 
Sale

Gạch 3D Có Sẵn

Gạch 3D Cây xanh 14402512

12.672.000  5.000.000 
/bộ

Gạch 3D Cây xanh 14402512

1.Chủ đề: Gạch 3D Cây xanh
2. Mẫu thiết kế: Hàng cây thẳng tắp tỏa bóng mát
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ kính 3.0 mm
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

12.672.000  5.000.000 
Sale
6.480.000  4.000.000 
/bộ

Gạch 3D Hoa sen 16731070 1800 x 1200mm

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Những cánh sen hồng thanh thoát
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ kính 1.8 mm
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

6.480.000  4.000.000 
Sale
12.672.000  6.000.000 
/bộ

Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió 16410097

1.Chủ đề: Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió
2. Mẫu thiết kế: Thuyền buồm trắng nổi bật giữa khơi xa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ kính 3.0 mm
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

12.672.000  6.000.000 
Sale
12.672.000  6.000.000 
/bộ

Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió 15105912

1.Chủ đề: Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió
2. Mẫu thiết kế: Con thuyền cập bến bình yên
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ kính 3.0 mm
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

12.672.000  6.000.000 
Sale
6.480.000  4.000.000 
/bộ

Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió 17303111

1.Chủ đề: Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió
2. Mẫu thiết kế: Thuyền buồm trắng bên những cánh hải âu
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ kính 3.0 mm
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

6.480.000  4.000.000 
Sale
12.672.000  6.000.000 
/bộ

Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió 15540800

1.Chủ đề: Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió
2. Mẫu thiết kế: Thuyền buồm lớn vượt đại dương
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ kính 1.8 mm
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

12.672.000  6.000.000 
Sale
12.672.000  8.000.000 
/bộ

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 16808996

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Thác nước chảy xuống hồ sen
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ kính 3.0 mm
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

12.672.000  8.000.000 
Sale
12.672.000  8.000.000 
/bộ

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 15149916

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Thị trấn xinh đẹp ven biển
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ kính 3.0 mm
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

12.672.000  8.000.000 
Sale
12.672.000  8.000.000 
/bộ

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 12751021

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Con đường nhỏ giữa đồng cỏ xanh ngát
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ kính 3.0 mm
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

12.672.000  8.000.000 
Sale
12.672.000  8.000.000 
/bộ

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 11750341

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Vườn hoa hướng dương rực rỡ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ kính 3.0 mm
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

12.672.000  8.000.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua