Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D phòng thờ sử dụng những hình ảnh hết sức trang trọng. Vì vậy rất phù hợp với không khí trang nghiêm, mang màu sắc của tín ngưỡng Phật giáo và Thiên chúa giáo.

Ngoài những mẫu có sẵn bên dưới, GachTranh3D còn thực hiện thiết kế theo sở thích, tín ngưỡng tôn giáo của mỗi Khách hàng. Đảm bảo bạn sẽ hài lòng tuyệt đối với tranh gạch 3D cho không gian phòng thờ này.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Phòng Thờ

Gạch 3D Phòng thờ 16793251

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phòng thờ 16793251

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng thờ
2. Mẫu thiết kế: Đại Thế Chí Bồ Tát khoan dung, độ lượng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Thờ

Gạch 3D Phòng thờ 16451556

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phòng thờ 16451556

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng thờ
2. Mẫu thiết kế: Quan Âm tọa trên sen vàng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Thờ

Gạch 3D Phòng thờ 15413911

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phòng thờ 15413911

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng thờ
2. Mẫu thiết kế: Tượng Bồ Tát bằng ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Thờ

Gạch 3D Phòng thờ 16667330

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phòng thờ 16667330

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng thờ
2. Mẫu thiết kế: Đức Phật tỏa hào quang
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Thờ

Gạch 3D Phòng thờ 16620439

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phòng thờ 16620439

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng thờ
2. Mẫu thiết kế: Phật vàng với bàn tay bác ái
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Thờ

Gạch 3D Phòng thờ 14942200

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phòng thờ 14942200

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng thờ
2. Mẫu thiết kế: Đại Thế Chí Bồ Tát trên tiên cảnh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Thờ

Gạch 3D Phòng thờ 14976540

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phòng thờ 14976540

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng thờ
2. Mẫu thiết kế: Tam Thế Phật bác ái
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Thờ

Gạch 3D Phòng thờ 14649890

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phòng thờ 14649890

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng thờ
2. Mẫu thiết kế: Đức Phật từ bi
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Thờ

Gạch 3D Phòng thờ 13082298

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phòng thờ 13082298

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng thờ
2. Mẫu thiết kế: Quan Âm bên sen ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua