Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Phòng Thờ

Gạch 3D Phòng thờ 16793251

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phòng thờ 16793251

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng thờ
2. Mẫu thiết kế: Đại Thế Chí Bồ Tát khoan dung, độ lượng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Thờ

Gạch 3D Phòng thờ 16451556

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phòng thờ 16451556

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng thờ
2. Mẫu thiết kế: Quan Âm tọa trên sen vàng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Thờ

Gạch 3D Phòng thờ 15413911

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phòng thờ 15413911

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng thờ
2. Mẫu thiết kế: Tượng Bồ Tát bằng ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Thờ

Gạch 3D Phòng thờ 16667330

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phòng thờ 16667330

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng thờ
2. Mẫu thiết kế: Đức Phật tỏa hào quang
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Thờ

Gạch 3D Phòng thờ 16620439

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phòng thờ 16620439

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng thờ
2. Mẫu thiết kế: Phật vàng với bàn tay bác ái
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Thờ

Gạch 3D Phòng thờ 14942200

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phòng thờ 14942200

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng thờ
2. Mẫu thiết kế: Đại Thế Chí Bồ Tát trên tiên cảnh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Thờ

Gạch 3D Phòng thờ 14976540

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phòng thờ 14976540

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng thờ
2. Mẫu thiết kế: Tam Thế Phật bác ái
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Thờ

Gạch 3D Phòng thờ 14649890

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phòng thờ 14649890

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng thờ
2. Mẫu thiết kế: Đức Phật từ bi
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Thờ

Gạch 3D Phòng thờ 13082298

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phòng thờ 13082298

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng thờ
2. Mẫu thiết kế: Quan Âm bên sen ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua