Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Phòng Tập Gym

Gạch 3D Phòng tập Gym 17657577

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tập Gym 17657577

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tập Gym
2. Mẫu thiết kế: bài tập với tạ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Tập Gym

Gạch 3D Phòng tập Gym 17342180

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tập Gym 17342180

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tập Gym
2. Mẫu thiết kế: Tập luyện bài bản
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Tập Gym

Gạch 3D Phòng tập Gym 17125295

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tập Gym 17125295

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tập Gym
2. Mẫu thiết kế: Cú đấm nhiệt huyết
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Tập Gym

Gạch 3D Phòng tập Gym 15364628

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tập Gym 15364628

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tập Gym
2. Mẫu thiết kế: Động lực để tập luyện
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua