Hiển thị 1–24 trong 25 kết quả

Hiển thị 1–24 trong 25 kết quả

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 15562944

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tắm 15562944

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Hoa cúc trắng trên thảm cỏ xanh
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 14477709

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tắm 14477709

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Cá mập trắng săn mồi trong hang san hô
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 14271936

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tắm 14271936

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Cây cầu đá bắc ngang dòng nước rêu phong
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 14224180

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tắm 14224180

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Sao biển và vỏ sò trên nền cát trắng
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 14027963

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tắm 14027963

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Cá chép trong hồ sen nền sỏi trắng
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 13873278

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tắm 13873278

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Chú cá heo tinh nghịch thở dưới nước
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 13756621

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tắm 13756621

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Cá mập đi săn mồi
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 13697441

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tắm 13697441

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Khung cảnh rộng lớn nơi đáy đại dương
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 13651058

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tắm 13651058

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Đàn cá heo lao mình trên mặt nước
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 16877422

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tắm 16877422

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Cửu ngư quần tụ bên đóa sen vàng
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 15563086

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tắm 15563086

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Đàn cá chép bơi trong hồ hoa
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 15065210

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tắm 15065210

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Chú cá heo bên dải san hô rực rỡ
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 13615656

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tắm 13615656

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Những bông hồng đỏ thắm
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 16415428

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tắm 16415428

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Hoa hồng ngọt ngào
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 16901864

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tắm 16901864

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Nước biển cuồn cuộn
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 16877436

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tắm 16877436

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Đàn cá giữa hồ suối
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 15691230

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tắm 15691230

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Nền nước biển xanh
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 15447562

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tắm 15447562

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Con suối giữa vườn hoa
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 15079594

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tắm 15079594

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Đại dương bao la rực rỡ
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 14027963

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tắm 14027963

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Hồ cá chép sinh động
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 13952806

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tắm 13952806

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Bãi biển trong nhà
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 13786187

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tắm 13786187

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Vườn hoa giữa lối đi
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 13771985

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tắm 13771985

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Phòng tắm độc đáo
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 13697441

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng tắm 13697441

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Cá heo xanh dưới đại dương
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua