Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Phong Cách Châu Âu

Gạch 3D Phong cách châu Âu 16343264

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phong cách châu Âu 16343264

1.Chủ đề: Gạch 3D Phong cách châu Âu
2. Mẫu thiết kế: Phố cổ trong ánh đèn buổi sớm
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Phong Cách Châu Âu

Gạch 3D Phong cách châu Âu 16016144

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phong cách châu Âu 16016144

1.Chủ đề: Gạch 3D Phong cách châu Âu
2. Mẫu thiết kế: Góc phố đầy sắc màu
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Phong Cách Châu Âu

Gạch 3D Phong cách châu Âu 15881942

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phong cách châu Âu 15881942

1.Chủ đề: Gạch 3D Phong cách châu Âu
2. Mẫu thiết kế: Cảnh sân vườn tươi tắn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Phong Cách Châu Âu

Gạch 3D Phong cách châu Âu 15778714

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phong cách châu Âu 15778714

1.Chủ đề: Gạch 3D Phong cách châu Âu
2. Mẫu thiết kế: Lối nhỏ giữa dãy phố xinh đẹp
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Phong Cách Châu Âu

Gạch 3D Phong cách châu Âu 15623659

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phong cách châu Âu 15623659

1.Chủ đề: Gạch 3D Phong cách châu Âu
2. Mẫu thiết kế: Đàn mèo con trong vườn hoa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Phong Cách Châu Âu

Gạch 3D Phong cách châu Âu 15174546

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phong cách châu Âu 15174546

1.Chủ đề: Gạch 3D Phong cách châu Âu
2. Mẫu thiết kế: Dòng sông giữa thành phố
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Phong Cách Châu Âu

Gạch 3D Phong cách châu Âu 16970030

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phong cách châu Âu 16970030

1.Chủ đề: Gạch 3D Phong cách châu Âu
2. Mẫu thiết kế: Cảnh đêm rực rỡ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phong Cách Châu Âu

Gạch 3D Phong cách châu Âu 16662809

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phong cách châu Âu 16662809

1.Chủ đề: Gạch 3D Phong cách châu Âu
2. Mẫu thiết kế: Con đường nhỏ xinh xắn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phong Cách Châu Âu

Gạch 3D Phong cách châu Âu 16611751

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phong cách châu Âu 16611751

1.Chủ đề: Gạch 3D Phong cách châu Âu
2. Mẫu thiết kế: Ngôi nhà cối xay gió
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phong Cách Châu Âu

Gạch 3D Phong cách châu Âu 16603887

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phong cách châu Âu 16603887

1.Chủ đề: Gạch 3D Phong cách châu Âu
2. Mẫu thiết kế: Dãy phố nhiều màu
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phong Cách Châu Âu

Gạch 3D Phong cách châu Âu 16494975

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phong cách châu Âu 16494975

1.Chủ đề: Gạch 3D Phong cách châu Âu
2. Mẫu thiết kế: Những tòa tháp chọc trời
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phong Cách Châu Âu

Gạch 3D Phong cách châu Âu 16407713

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phong cách châu Âu 16407713

1.Chủ đề: Gạch 3D Phong cách châu Âu
2. Mẫu thiết kế: Buổi chiều bình dị
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phong Cách Châu Âu

Gạch 3D Phong cách châu Âu 16397057

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phong cách châu Âu 16397057

1.Chủ đề: Gạch 3D Phong cách châu Âu
2. Mẫu thiết kế: Góc sân đầy hoa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phong Cách Châu Âu

Gạch 3D Phong cách châu Âu 16376234

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phong cách châu Âu 16376234

1.Chủ đề: Gạch 3D Phong cách châu Âu
2. Mẫu thiết kế: Căn nhà đầy hoa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phong Cách Châu Âu

Gạch 3D Phong cách châu Âu 15560459

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phong cách châu Âu 15560459

1.Chủ đề: Gạch 3D Phong cách châu Âu
2. Mẫu thiết kế: Lung linh đêm noel
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phong Cách Châu Âu

Gạch 3D Phong cách châu Âu 14405095

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phong cách châu Âu 14405095

1.Chủ đề: Gạch 3D Phong cách châu Âu
2. Mẫu thiết kế: Con đường nhỏ đầy hoa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phong Cách Châu Âu

Gạch 3D Phong cách châu Âu 14102472

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phong cách châu Âu 14102472

1.Chủ đề: Gạch 3D Phong cách châu Âu
2. Mẫu thiết kế: Con đường nhỏ đầy hoa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phong Cách Châu Âu

Gạch 3D Phong cách châu Âu 12508765

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phong cách châu Âu 12508765

1.Chủ đề: Gạch 3D Phong cách châu Âu
2. Mẫu thiết kế: Những ngôi nhà cổ có hoa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua