Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Phòng Bếp

Gạch 3D Phòng bếp 17659125

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng bếp 17659125

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng bếp
2. Mẫu thiết kế: Hệ sinh thái phong phú nơi đáy đại dương
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Bếp

Gạch 3D Phòng bếp 15099444

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng bếp 15099444

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng bếp
2. Mẫu thiết kế: Hồ cá chép rêu phong
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Bếp

Gạch 3D Phòng bếp 13786167

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng bếp 13786167

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng bếp
2. Mẫu thiết kế: Lối đi trải sỏi giữa khu vườn hoa
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Bếp

Gạch 3D Phòng bếp 17729370

1.900.000 

Gạch 3D Phòng bếp 17729370

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng bếp
2. Mẫu thiết kế: Thiên nhiên trong xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Bếp

Gạch 3D Phòng bếp 18832230

3.400.000 

Gạch 3D Phòng bếp 18832230

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng bếp
2. Mẫu thiết kế: Vũ trụ bao la
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Bếp

Gạch 3D Phòng bếp 18530058

1.900.000 

Gạch 3D Phòng bếp 18530058

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng bếp
2. Mẫu thiết kế: Tranh xuân ngọc thạch
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Bếp

Gạch 3D Phòng bếp 16572682

1.900.000 

Gạch 3D Phòng bếp 16572682

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng bếp
2. Mẫu thiết kế: Con đường ven hồ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Bếp

Gạch 3D Phòng bếp 16551489

3.400.000 

Gạch 3D Phòng bếp 16551489

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng bếp
2. Mẫu thiết kế: Cá heo giữa đại dương xanh
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Bếp

Gạch 3D Phòng bếp 15646078

3.400.000 

Gạch 3D Phòng bếp 15646078

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng bếp
2. Mẫu thiết kế: Sàn nhà sỏi đá nhỏ
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Bếp

Gạch 3D Phòng bếp 14776956

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng bếp 14776956

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng bếp
2. Mẫu thiết kế: Bãi cát biển thơ mộng
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Bếp

Gạch 3D Phòng bếp 14264571

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng bếp 14264571

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng bếp
2. Mẫu thiết kế: Đàn cá heo dưới biển xanh
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Bếp

Gạch 3D Phòng bếp 14010764

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phòng bếp 14010764

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng bếp
2. Mẫu thiết kế: Lối đi giữa rừng xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Bếp

Gạch 3D Phòng bếp 13815073

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng bếp 13815073

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng bếp
2. Mẫu thiết kế: Lối đi sỏi đá trên con suối nhỏ
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Bếp

Gạch 3D Phòng bếp 13766051

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng bếp 13766051

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng bếp
2. Mẫu thiết kế: Nền hồ cá sinh động
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Bếp

Gạch 3D Phòng bếp 13702757

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Phòng bếp 13702757

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng bếp
2. Mẫu thiết kế: Dãy san hô sặc sỡ
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua