Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 16152891

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 16152891

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Thành phố giữa biển xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 17591237

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 17591237

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Suối thác giữa rừng thu
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 15498513

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 15498513

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Quần đảo mộng mơ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 15350457

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 15350457

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Khu rừng rộng lớn qua cánh cửa nhỏ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 13795027

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 13795027

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Chiếc cầu nhỏ dẫn ra biển xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 13584391

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 13584391

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Ngọn đồi thảo nguyên xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 13170985

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 13170985

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Dãy phố bên hồ nước trong
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 12432743

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 12432743

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Cảnh biển trong lành
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 12403610

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 12403610

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Vườn hoa hướng dương tươi tắn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 12373059

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 12373059

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Hoa anh đào ngoài khung cửa nhỏ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 11957294

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 11957294

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Khoảng trời tím mộng mơ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 11629222

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 11629222

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Hồ thiên nga ngoài khung cửa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 15951514

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 15951514

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Cây phủ tuyết trắng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 15593463

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 15593463

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Cánh chim trên bãi biển xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 15523523

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 15523523

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Cánh hoa rơi sau đỉnh núi
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 15367583

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 15367583

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Dòng sông nhỏ bên khung cửa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 14753416

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 14753416

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Chim hót giữa đông
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 14750964

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 14750964

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Khu rừng xanh chói nắng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 14745274

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 14745274

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Cánh đồng hoa tím biếc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 14708595

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 14708595

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Cổng hoa hồng leo tuyệt đẹp
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 14398889

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 14398889

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Vịnh xanh ngoài cửa sổ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 13713179

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 13713179

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Đại sảnh rộng lớn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 13205833

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 13205833

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Cá heo nhảy múa trên bãi biển
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 12733411

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 12733411

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Lối nhỏ dẫn ra biển xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua