Hiển thị một kết quả duy nhất

Mang hơi hướng cổ điển, Gạch 3D Men sứ ngọc thích hợp với những không gian sang trọng, truyền thống. Các hình ảnh như được chạm khắc từ ngọc sẽ đem lại sự quý phái cho căn phòng. Quý khách lưu ý chọn nội thất, đồ trang trí phù hợp với Gạch 3D Men sứ ngọc. Sự phối hợp đúng cách với gạch 3D chủ đề này chắc chắn sẽ tạo ra một không gian vô cùng ấn tượng.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Men Sứ Ngọc

Gạch 3D Men sứ ngọc 16954879

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Men sứ ngọc 16954879

1.Chủ đề: Gạch 3D Men sứ ngọc
2. Mẫu thiết kế: Hoa Mẫu Đơn nền ngọc cách điệu
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Men Sứ Ngọc

Gạch 3D Men sứ ngọc 16932294

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Men sứ ngọc 16932294

1.Chủ đề: Gạch 3D Men sứ ngọc
2. Mẫu thiết kế: Tượng Quan Âm bằng vàng ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Men Sứ Ngọc

Gạch 3D Men sứ ngọc 16838915

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Men sứ ngọc 16838915

1.Chủ đề: Gạch 3D Men sứ ngọc
2. Mẫu thiết kế: Hoa Mẫu Đơn khoe sắc giữa vườn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Men Sứ Ngọc

Gạch 3D Men sứ ngọc 16800578

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Men sứ ngọc 16800578

1.Chủ đề: Gạch 3D Men sứ ngọc
2. Mẫu thiết kế: Bình hoa bằng ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Men Sứ Ngọc

Gạch 3D Men sứ ngọc 16595174

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Men sứ ngọc 16595174

1.Chủ đề: Gạch 3D Men sứ ngọc
2. Mẫu thiết kế: Hoa mai hóa cẩm ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Men Sứ Ngọc

Gạch 3D Men sứ ngọc 15494508

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Men sứ ngọc 15494508

1.Chủ đề: Gạch 3D Men sứ ngọc
2. Mẫu thiết kế: Bướm vờn hoa bằng ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Men Sứ Ngọc

Gạch 3D Men sứ ngọc 15164108

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Men sứ ngọc 15164108

1.Chủ đề: Gạch 3D Men sứ ngọc
2. Mẫu thiết kế: Hoa Mẫu Đơn với chữ Phúc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Men Sứ Ngọc

Gạch 3D Men sứ ngọc 14419173

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Men sứ ngọc 14419173

1.Chủ đề: Gạch 3D Men sứ ngọc
2. Mẫu thiết kế: Cửu ngư trên nền Mẫu Đơn ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Men Sứ Ngọc

Gạch 3D Men sứ ngọc 14074289

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Men sứ ngọc 14074289

1.Chủ đề: Gạch 3D Men sứ ngọc
2. Mẫu thiết kế: Cành hoa ngọc ngà bên con suối nhỏ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Men Sứ Ngọc

Gạch 3D Men sứ ngọc 14070823

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Men sứ ngọc 14070823

1.Chủ đề: Gạch 3D Men sứ ngọc
2. Mẫu thiết kế: Hạc trắng bên hàng tre ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Men Sứ Ngọc

Gạch 3D Men sứ ngọc 13948180

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Men sứ ngọc 13948180

1.Chủ đề: Gạch 3D Men sứ ngọc
2. Mẫu thiết kế: Tiên cảnh hóa ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Men Sứ Ngọc

Gạch 3D Men sứ ngọc 12614160

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Men sứ ngọc 12614160

1.Chủ đề: Gạch 3D Men sứ ngọc
2. Mẫu thiết kế: Đóa mẫu đơn hóa bạch ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Men Sứ Ngọc

Gạch 3D Men sứ ngọc 15845800

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Men sứ ngọc 15845800

1.Chủ đề: Gạch 3D Men sứ ngọc
2. Mẫu thiết kế: Đôi Hạc trắng bên tiên cảnh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Men Sứ Ngọc

Gạch 3D Men sứ ngọc 16750649

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Men sứ ngọc 16750649

1.Chủ đề: Gạch 3D Men sứ ngọc
2. Mẫu thiết kế: Mã đáo thành công
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Men Sứ Ngọc

Gạch 3D Men sứ ngọc 14385081

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Men sứ ngọc 14385081

1.Chủ đề: Gạch 3D Men sứ ngọc
2. Mẫu thiết kế: Hoa mẫu đơn sắc tím
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Men Sứ Ngọc

Gạch 3D Men sứ ngọc 18530058

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Men sứ ngọc 18530058

1.Chủ đề: Gạch 3D Men sứ ngọc
2. Mẫu thiết kế: Hoa xuân hóa ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Men Sứ Ngọc

Gạch 3D Men sứ ngọc 18474691

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Men sứ ngọc 18474691

1.Chủ đề: Gạch 3D Men sứ ngọc
2. Mẫu thiết kế: Cảnh xuân rực rỡ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Men Sứ Ngọc

Gạch 3D Men sứ ngọc 18443561

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Men sứ ngọc 18443561

1.Chủ đề: Gạch 3D Men sứ ngọc
2. Mẫu thiết kế: Cây xanh phú quý
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Men Sứ Ngọc

Gạch 3D Men sứ ngọc 18407601

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Men sứ ngọc 18407601

1.Chủ đề: Gạch 3D Men sứ ngọc
2. Mẫu thiết kế: Cảnh tiên hóa ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Men Sứ Ngọc

Gạch 3D Men sứ ngọc 16872093

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Men sứ ngọc 16872093

1.Chủ đề: Gạch 3D Men sứ ngọc
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen và cá chép hóa ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Men Sứ Ngọc

Gạch 3D Men sứ ngọc 15665901

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Men sứ ngọc 15665901

1.Chủ đề: Gạch 3D Men sứ ngọc
2. Mẫu thiết kế: Cảnh xuân bằng ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Men Sứ Ngọc

Gạch 3D Men sứ ngọc 14070823

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Men sứ ngọc 14070823

1.Chủ đề: Gạch 3D Men sứ ngọc
2. Mẫu thiết kế: Chim Hạc giữa rừng ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Men Sứ Ngọc

Gạch 3D Men sứ ngọc 12529630

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Men sứ ngọc 12529630

1.Chủ đề: Gạch 3D Men sứ ngọc
2. Mẫu thiết kế: Trúc báo bình an
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Men Sứ Ngọc

Gạch 3D men sứ ngọc 12282657

1.900.000 
/m2

Gạch 3D men sứ ngọc 12282657

1.Chủ đề: Gạch 3D Men sứ ngọc
2. Mẫu thiết kế: Chim ngọc bên hoa mẫu đơn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua