Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 16688480

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 16688480

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Vườn tre xanh xinh tươi
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 15651751

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 15651751

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Vườn hoa giữa trời xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 15663230

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 15663230

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Khu rừng nhỏ tươi vui
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 15306026

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 15306026

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Đường hoa dẫn lối vào rừng tre
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 15290674

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 15290674

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Cảnh rừng tươi tắn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 15202333

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 15202333

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Con đường nhỏ vàng ươm
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 15153413

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 15153413

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Cảnh hồ nước thanh bình
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 15041798

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 15041798

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Con đường hoa tươi đẹp
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 15022354

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 15022354

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Vườn hoa xuân thơm ngát
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 16718540

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 16718540

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Con đường trúc xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 16585609

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 16585609

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Lối nhỏ ra biển
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 16242787

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 16242787

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Khu vườn hoa mộng mơ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 14485365

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 14485365

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Lối vào rừng hoa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 14471137

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 14471137

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Cầu nhỏ dẫn lối
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 14229186

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 14229186

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Con đường vàng rực
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 15454018

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 15454018

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Ngõ trúc xanh tươi
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 15308017

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 15308017

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Nai vàng giữa rừng trúc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 13929652

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 13929652

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Khu vườn mộng mơ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 13879268

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 13879268

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 13601787

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 13601787

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Lối nhỏ trong rừng tre
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 12420012

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 12420012

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Con đường hoa đào
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua