Hiển thị một kết quả duy nhất

Có thể nói Gạch 3D Lối đi là một trong những chủ đề có hiệu ứng 3D mạnh mẽ nhất. Điều đó được thể hiện bằng những con đường trải dài hun hút, hàng cây xanh ngút ngàn,… Quý khách sử dụng Gạch 3D Lối đi sẽ giúp cho không gian như được mở rộng hơn. Sản phẩm thích hợp để ở những căn phòng nhỏ, vách giếng trời, cầu thang,…

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 16688480

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 16688480

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Vườn tre xanh xinh tươi
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 15651751

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 15651751

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Vườn hoa giữa trời xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 15663230

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 15663230

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Khu rừng nhỏ tươi vui
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 15306026

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 15306026

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Đường hoa dẫn lối vào rừng tre
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 15290674

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 15290674

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Cảnh rừng tươi tắn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 15202333

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 15202333

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Con đường nhỏ vàng ươm
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 15153413

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 15153413

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Cảnh hồ nước thanh bình
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 15041798

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 15041798

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Con đường hoa tươi đẹp
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 15022354

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 15022354

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Vườn hoa xuân thơm ngát
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 16718540

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 16718540

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Con đường trúc xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 16585609

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 16585609

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Lối nhỏ ra biển
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 16242787

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 16242787

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Khu vườn hoa mộng mơ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 14485365

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 14485365

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Lối vào rừng hoa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 14471137

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 14471137

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Cầu nhỏ dẫn lối
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 14229186

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 14229186

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Con đường vàng rực
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 15454018

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 15454018

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Ngõ trúc xanh tươi
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 15308017

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 15308017

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Nai vàng giữa rừng trúc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 13929652

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 13929652

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Khu vườn mộng mơ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 13879268

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 13879268

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 13601787

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 13601787

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Lối nhỏ trong rừng tre
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Lối Đi

Gạch 3D Lối đi 12420012

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Lối đi 12420012

1.Chủ đề: Gạch 3D Lối đi
2. Mẫu thiết kế: Con đường hoa đào
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua