Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Hoa Và Chim

Gạch 3D Hoa và chim 16767595

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa và chim 16767595

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa và chim
2. Mẫu thiết kế: Cảnh sương sớm trong tiết xuân sang
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Và Chim

Gạch 3D Hoa và chim 16760355

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa và chim 16760355

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa và chim
2. Mẫu thiết kế: Mây trời trong buổi xuân sang
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Và Chim

Gạch 3D Hoa và chim 16748101

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa và chim 16748101

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa và chim
2. Mẫu thiết kế: Phong cảnh mây núi hiền hòa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Và Chim

Gạch 3D Hoa và chim 16739161

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa và chim 16739161

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa và chim
2. Mẫu thiết kế: Hoa nở giữa hoàng sơn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Và Chim

Gạch 3D Hoa và chim 16727922

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa và chim 16727922

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa và chim
2. Mẫu thiết kế: Cảnh sắc thiên nhiên giữa mùa xuân
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Và Chim

Gạch 3D Hoa và chim 16723967

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa và chim 16723967

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa và chim
2. Mẫu thiết kế: Tranh thủy mặc với hoa và chim
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Và Chim

Gạch 3D Hoa và chim 16721014

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa và chim 16721014

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa và chim
2. Mẫu thiết kế: Cảnh thu êm đềm trong sương sớm
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Và Chim

Gạch 3D Hoa và chim 16683926

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa và chim 16683926

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa và chim
2. Mẫu thiết kế: Khung cảnh yên bình
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Và Chim

Gạch 3D Hoa và chim 16678045

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa và chim 16678045

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa và chim
2. Mẫu thiết kế: Hoa mộc lan ẩn hiện dưới trời xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Và Chim

Gạch 3D Hoa và chim 16241513

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa và chim 16241513

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa và chim
2. Mẫu thiết kế: Cảnh hoa chiều thu
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Và Chim

Gạch 3D Hoa và chim 16084147

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa và chim 16084147

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa và chim
2. Mẫu thiết kế: Cảnh xuân rực rỡ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Và Chim

Gạch 3D Hoa và chim 11980139

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa và chim 11980139

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa và chim
2. Mẫu thiết kế: Đôi uyên ương bên hoa mộc lan
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

 

 

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua