Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Hoa Sen

Gạch 3D Hoa sen 16991079

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa sen 16991079

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hồ sen hồng dịu dàng bát ngát
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Sen

Gạch 3D Hoa sen 16955002

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa sen 16955002

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen vàng thanh thoát
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Sen

Gạch 3D Hoa sen 16821876

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa sen 16821876

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen và cá chép chạm nổi tinh tế
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Sen

Gạch 3D Hoa sen 16734907

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa sen 16734907

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen hồng nền hoa văn cổ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Sen

Gạch 3D Hoa sen 16358708

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa sen 16358708

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen và cá chép cách điệu sang trọng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Sen

Gạch 3D Hoa sen 16286017

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa sen 16286017

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen vàng kim tinh tế
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Sen

Gạch 3D Hoa sen 15928518

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa sen 15928518

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen tím mộng mơ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Sen

Gạch 3D Hoa sen 15643378

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa sen 15643378

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen ngọc tinh túy
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Sen

Gạch 3D Hoa sen 15605661

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa sen 15605661

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen trắng cùng cửu ngư
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

Danh mục:
1.900.000 

Gạch 3D Hoa Sen

Gạch 3D Hoa sen 15545643

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa sen 15545643

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen ngọc bên hồ nước
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

Danh mục:
1.900.000 

Gạch 3D Hoa Sen

Gạch 3D Hoa sen 15529959

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa sen 15529959

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hoa Sen bên Cửu ngư phú quý
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

Danh mục:
1.900.000 

Gạch 3D Hoa Sen

Gạch 3D Hoa sen 14807583

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa sen 14807583

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen chạm nổi tinh tế
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua