Hiển thị một kết quả duy nhất

Hoa sen trong văn hóa Việt là loài hoa thanh cao, “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Gạch 3D Hoa sen gồm các bức tranh về loài hoa này đứng riêng lẻ, nhẹ nhàng như thoát tục. Chúng cũng có thể kết hợp với đàn cá chép chín con để tạo thành ý nghĩa “liên liên hữu dư”. Gạch 3D Hoa sen nên dùng trang trí những không gian quan trọng như phòng thờ, phòng khách.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Hoa Sen

Gạch 3D Hoa sen 16991079

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa sen 16991079

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hồ sen hồng dịu dàng bát ngát
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Sen

Gạch 3D Hoa sen 16955002

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa sen 16955002

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen vàng thanh thoát
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Sen

Gạch 3D Hoa sen 16821876

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa sen 16821876

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen và cá chép chạm nổi tinh tế
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Sen

Gạch 3D Hoa sen 16734907

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa sen 16734907

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen hồng nền hoa văn cổ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Sen

Gạch 3D Hoa sen 16358708

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa sen 16358708

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen và cá chép cách điệu sang trọng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Sen

Gạch 3D Hoa sen 16286017

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa sen 16286017

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen vàng kim tinh tế
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Sen

Gạch 3D Hoa sen 15928518

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa sen 15928518

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen tím mộng mơ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Sen

Gạch 3D Hoa sen 15643378

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa sen 15643378

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen ngọc tinh túy
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Hoa Sen

Gạch 3D Hoa sen 15605661

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa sen 15605661

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen trắng cùng cửu ngư
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

Danh mục:
1.900.000 

Gạch 3D Hoa Sen

Gạch 3D Hoa sen 15545643

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa sen 15545643

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen ngọc bên hồ nước
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

Danh mục:
1.900.000 

Gạch 3D Hoa Sen

Gạch 3D Hoa sen 15529959

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa sen 15529959

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hoa Sen bên Cửu ngư phú quý
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

Danh mục:
1.900.000 

Gạch 3D Hoa Sen

Gạch 3D Hoa sen 14807583

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hoa sen 14807583

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa sen
2. Mẫu thiết kế: Hoa sen chạm nổi tinh tế
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua