Hiển thị một kết quả duy nhất

Từ hồ sen Á Đông đến hồ băng tan Bắc Âu, tất cả đều có trong bộ sưu tập Gạch 3D Hồ nước. Hình ảnh thường thấy trong chủ đề này là mặt hồ xanh biếc, không một gợn sóng. Đâu đó là một con thuyền nhỏ lơ đãng trôi, một chiếc cầu gỗ như đợi ai trở về. Gạch 3D hồ nước cũng rất phù hợp với khách hàng mệnh Thủy, mệnh Mộc.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Hồ Nước

Gạch 3D Hồ nước 18628383

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hồ nước 18628383

1.Chủ đề: Gạch 3D Hồ nước
2. Mẫu thiết kế: Thiên nga giữa hồ xuân
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hồ Nước

Gạch 3D Hồ nước 17576570

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hồ nước 17576570

1.Chủ đề: Gạch 3D Hồ nước
2. Mẫu thiết kế: Hồ băng mùa đông
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hồ Nước

Gạch 3D Hồ nước 17433332

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hồ nước 17433332

1.Chủ đề: Gạch 3D Hồ nước
2. Mẫu thiết kế: Linh dương bên thảm cỏ vàng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hồ Nước

Gạch 3D Hồ nước 17423185

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hồ nước 17423185

1.Chủ đề: Gạch 3D Hồ nước
2. Mẫu thiết kế: Lối đi đến hồ xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hồ Nước

Gạch 3D Hồ nước 17286292

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hồ nước 17286292

1.Chủ đề: Gạch 3D Hồ nước
2. Mẫu thiết kế: Du ngoạn nơi biển hồ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hồ Nước

Gạch 3D Hồ nước 16997931

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hồ nước 16997931

1.Chủ đề: Gạch 3D Hồ nước
2. Mẫu thiết kế: Biển hồ tươi tắn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hồ Nước

Gạch 3D Hồ nước 16664238

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hồ nước 16664238

1.Chủ đề: Gạch 3D Hồ nước
2. Mẫu thiết kế: Bình minh tươi tắn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hồ Nước

Gạch 3D Hồ nước 16631705

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hồ nước 16631705

1.Chủ đề: Gạch 3D Hồ nước
2. Mẫu thiết kế: Tòa lâu đài giữa hồ xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hồ Nước

Gạch 3D Hồ nước 15727338

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hồ nước 15727338

1.Chủ đề: Gạch 3D Hồ nước
2. Mẫu thiết kế: Biển hồ trong xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hồ Nước

Gạch 3D Hồ nước 14428649

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hồ nước 14428649

1.Chủ đề: Gạch 3D Hồ nước
2. Mẫu thiết kế: Hồ nước trong xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hồ Nước

Gạch 3D Hồ nước 13912338

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hồ nước 13912338

1.Chủ đề: Gạch 3D Hồ nước
2. Mẫu thiết kế: Bãi đá trong veo
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Hồ Nước

Gạch 3D Hồ nước 13682563

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Hồ nước 13682563

1.Chủ đề: Gạch 3D Hồ nước
2. Mẫu thiết kế: Cầu nhỏ giữa hồ xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua