Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Thuận Buồm Xuôi Gió

Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió là chủ đề thường được khách hàng mua làm quà tặng bạn bè, người thân. Bức tranh này đặc biệt có ý nghĩa đối với công việc kinh doanh hoặc thi cử. Câu chuyện con thuyền quay trở về đem theo vàng bạc châu báu khẳng định một chuyến đi thắng lợi. Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió cần được bố trí sao cho mũi thuyền quay vào trong nhà.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Thuận Buồm Xuôi Gió

Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió 17800612

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió 17800612

1.Chủ đề: Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió
2. Mẫu thiết kế: Thuyền ngọc vượt sóng lớn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Thuận Buồm Xuôi Gió

Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió 17633898

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió 17633898

1.Chủ đề: Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió
2. Mẫu thiết kế: Thuyền trắng dưới ánh nắng trưa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Thuận Buồm Xuôi Gió

Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió 17588556

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió 17588556

1.Chủ đề: Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió
2. Mẫu thiết kế: Thuyền buồm bên khóm trúc và hoa mai
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Thuận Buồm Xuôi Gió

Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió 17320969

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió 17320969

1.Chủ đề: Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió
2. Mẫu thiết kế: Con thuyền lặng lẽ ra khơi
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Thuận Buồm Xuôi Gió

Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió 16704832

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió 16704832

1.Chủ đề: Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió
2. Mẫu thiết kế: Con thuyền cập bến bình yên
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Thuận Buồm Xuôi Gió

Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió 16409847

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió 16409847

1.Chủ đề: Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió
2. Mẫu thiết kế: Thuyền rồng xanh màu ngọc bích
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Thuận Buồm Xuôi Gió

Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió 15934036

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió 15934036

1.Chủ đề: Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió
2. Mẫu thiết kế: Con thuyền cũ trên nền thủy mặc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Thuận Buồm Xuôi Gió

Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió 15615985

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió 15615985

1.Chủ đề: Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió
2. Mẫu thiết kế: Thuyền buồm lướt trên mặt biển
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Thuận Buồm Xuôi Gió

Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió 15431999

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió 15431999

1.Chủ đề: Gạch 3D Thuận buồm xuôi gió
2. Mẫu thiết kế: Con thuyền ra khơi sau cơn mưa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua