Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất thích hợp với các khách hàng muốn mở rộng không gian của mình. Sản phẩm này mang hình ảnh những ban công, sân vườn, khung cửa sổ, mái vòm. Nếu biết kết hợp khéo léo, ngôi nhà của bạn sẽ giống như có thêm một khoảng không gian mới. Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất nên được trang trí ở chiếu nghỉ, vách cầu thang, giếng trời,…

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 15951514

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 15951514

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Cây phủ tuyết trắng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 15593463

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 15593463

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Cánh chim trên bãi biển xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 15523523

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 15523523

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Cánh hoa rơi sau đỉnh núi
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 15367583

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 15367583

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Dòng sông nhỏ bên khung cửa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 14753416

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 14753416

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Chim hót giữa đông
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 14750964

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 14750964

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Khu rừng xanh chói nắng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 14745274

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 14745274

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Cánh đồng hoa tím biếc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 14708595

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 14708595

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Cổng hoa hồng leo tuyệt đẹp
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 14398889

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 14398889

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Vịnh xanh ngoài cửa sổ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 13713179

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 13713179

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Đại sảnh rộng lớn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 13205833

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 13205833

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Cá heo nhảy múa trên bãi biển
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phối Cảnh Nội Ngoại Thất

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 12733411

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất 12733411

1.Chủ đề: Gạch 3D Phối cảnh nội ngoại thất
2. Mẫu thiết kế: Lối nhỏ dẫn ra biển xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua