Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Chim Công

Chim công là một loài chim sang trọng, quý phái, ý nghĩa liên quan tới Phật giáo. Chim công thường được kết hợp với hoa mẫu đơn ngụ ý ca ngợi tình cảm thủy chung của vợ chồng. Gạch 3D Chim công thích hợp dùng trang trí phòng khách, phòng ngủ, chiếu nghỉ cầu thang. Hình ảnh loài chim này sẽ khiến căn nhà bạn trở nên rực rỡ và lộng lẫy.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Chim Công

Gạch 3D Chim công 17077929

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Chim công 17077929

1.Chủ đề: Gạch 3D Chim công
2. Mẫu thiết kế: Đôi công e ấp giữa rừng hoa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Chim Công

Gạch 3D Chim công 17058370

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Chim công 17058370

1.Chủ đề: Gạch 3D Chim công
2. Mẫu thiết kế: Chim công chạm nổi sắc sảo
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Chim Công

Gạch 3D Chim công 17031512

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Chim công 17031512

1.Chủ đề: Gạch 3D Chim công
2. Mẫu thiết kế: Chim công giữa vườn mẫu đơn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Chim Công

Gạch 3D Chim công 16941136

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Chim công 16941136

1.Chủ đề: Gạch 3D Chim công
2. Mẫu thiết kế: Chim công vàng tráng lệ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Chim Công

Gạch 3D Chim công 16809503

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Chim công 16809503

1.Chủ đề: Gạch 3D Chim công
2. Mẫu thiết kế: Chim công trong vườn mẫu đơn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Chim Công

Gạch 3D Chim công 16753708

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Chim công 16753708

1.Chủ đề: Gạch 3D Chim công
2. Mẫu thiết kế: Đôi công bên đàn ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Chim Công

Gạch 3D Chim công 16101761

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Chim công 16101761

1.Chủ đề: Gạch 3D Chim công
2. Mẫu thiết kế: Đôi công bên đàn ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Chim Công

Gạch 3D Chim công 15934377

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Chim công 15934377

1.Chủ đề: Gạch 3D Chim công
2. Mẫu thiết kế: Đôi Công bên cành sung trĩu quả
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Chim Công

Gạch 3D Chim công 15934169

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Chim công 15934169

1.Chủ đề: Gạch 3D Chim công
2. Mẫu thiết kế: Chim công chạm khắc nổi
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Chim Công

Gạch 3D Chim công 15866591

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Chim công 15866591

1.Chủ đề: Gạch 3D Chim công
2. Mẫu thiết kế: Đuôi công điểm ngọc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Chim Công

Gạch 3D Chim công 13743494

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Chim công 13743494

1.Chủ đề: Gạch 3D Chim công
2. Mẫu thiết kế: Chịm công trong vườn hoa xuân
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Chim Công

Gạch 3D Chim công 13684780

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Chim công 13684780

1.Chủ đề: Gạch 3D Chim công
2. Mẫu thiết kế: Đôi công khoe sắc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua