Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Đại Dương

Gạch 3D Đại dương 14725842

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Đại dương 14725842

1.Chủ đề: Gạch 3D Đại dương
2. Mẫu thiết kế: Đáy biển xinh tươi
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Đại Dương

Gạch 3D Đại dương 16201301

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Đại dương 16201301

1.Chủ đề: Gạch 3D Đại dương
2. Mẫu thiết kế: Một góc trong lòng đại dương
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Đại Dương

Gạch 3D Đại dương 14478099

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Đại dương 14478099

1.Chủ đề: Gạch 3D Đại dương
2. Mẫu thiết kế: Đại dương sâu thẳm
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Đại Dương

Gạch 3D Đại dương 14476489

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Đại dương 14476489

1.Chủ đề: Gạch 3D Đại dương
2. Mẫu thiết kế: Đáy đại dương trong xanh
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Đại Dương

Gạch 3D Đại dương 14264571

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Đại dương 14264571

1.Chủ đề: Gạch 3D Đại dương
2. Mẫu thiết kế: Lòng đại dương xanh biếc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Đại Dương

Gạch 3D Đại dương 14215382

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Đại dương 14215382

1.Chủ đề: Gạch 3D Đại dương
2. Mẫu thiết kế: Đáy đại dương đầy sắc màu
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Đại Dương

Gạch 3D Đại dương 14077687

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Đại dương 14077687

1.Chủ đề: Gạch 3D Đại dương
2. Mẫu thiết kế: Sóng biển tràn bờ
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Đại Dương

Gạch 3D Đại dương 13963451

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Đại dương 13963451

1.Chủ đề: Gạch 3D Đại dương
2. Mẫu thiết kế: Cảnh đẹp dưới đại dương
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Đại Dương

Gạch 3D Đại dương 13954574

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Đại dương 13954574

1.Chủ đề: Gạch 3D Đại dương
2. Mẫu thiết kế: Đáy đại dương xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Đại Dương

Gạch 3D Đại dương 13762003

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Đại dương 13762003

1.Chủ đề: Gạch 3D Đại dương
2. Mẫu thiết kế: Cá heo dưới đại dương
3. Ứng dụng: Lát nền
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Đại Dương

Gạch 3D Đại dương 13044232

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Đại dương 13044232

1.Chủ đề: Gạch 3D Đại dương
2. Mẫu thiết kế: Đại dương sinh động
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua