Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất

Sale

Gạch 3D Có Sẵn

Gạch 3D Hoa và chim CTL01

25.344.000  9.000.000 
/bộ

Gạch 3D Hoa và chim CTL01

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa và chim
2. Mẫu thiết kế: Khung cảnh mùa đông nhộn nhịp
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D cắt thủy lực
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

25.344.000  9.000.000 
Sale
16.896.000  6.000.000 
/bộ

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật CTL02

1.Chủ đề: Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật
2. Mẫu thiết kế: Bình hoa độc đáo
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D cắt thủy lực
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

16.896.000  6.000.000 
Sale
18.944.000  9.000.000 
/bộ

Gạch 3D Hoa mẫu đơn 14460685

1.Chủ đề: Gạch 3D Hoa mẫu đơn
2. Mẫu thiết kế: Hoa mẫu đơn bên dãy núi xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D chạm khắc nổi
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

18.944.000  9.000.000 
Sale
14.208.000  8.000.000 
/bộ

Gạch 3D Sở thích riêng 13161739

1.Chủ đề: Gạch 3D Sở thích riêng
2. Mẫu thiết kế: Song long tranh châu
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D chạm khắc nổi
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

14.208.000  8.000.000 
Sale

Gạch 3D Có Sẵn

Gạch 3D Bình hoa 16478255

14.208.000  7.000.000 
/bộ

Gạch 3D Bình hoa 16478255

1.Chủ đề: Gạch 3D Bình hoa
2. Mẫu thiết kế: Bình hoa sen độc đáo
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D Chạm khắc nổi
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

14.208.000  7.000.000 
Sale
7.128.000  4.000.000 
/bộ

Gạch 3D Mã đáo thành công 13975554

1.Chủ đề: Gạch 3D Mã đáo thành công
2. Mẫu thiết kế: Bát mã bên sắc hoa rực rỡ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D phủ kính 1.8 mm
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

7.128.000  4.000.000 
Sale
14.208.000  7.000.000 
/bộ

Gạch 3D Mã đáo thành công 16315711

1.Chủ đề: Gạch 3D Mã đáo thành công
2. Mẫu thiết kế: Đàn ngựa giữa khung cảnh huy hoàng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D chạm khắc nổi
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

14.208.000  7.000.000 
Sale
14.208.000  7.000.000 
/bộ

Gạch 3D Mã đáo thành công 13746638

1.Chủ đề: Gạch 3D Mã đáo thành công
2. Mẫu thiết kế: Bát mã trên ngọn núi phủ mây
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D chạm khắc nổi
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

14.208.000  7.000.000 
Sale
14.208.000  7.000.000 
/bộ

Gạch 3D Mã đáo thành công 14451261

1.Chủ đề: Gạch 3D Mã đáo thành công
2. Mẫu thiết kế: Bát mã vượt thác nước
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Chạm khắc nổi
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

14.208.000  7.000.000 
Sale
14.208.000  7.000.000 
/bộ

Gạch 3D Vạn Lý Trường Thành 15173874

1.Chủ đề: Gạch 3D Vạn Lý Trường Thành
2. Mẫu thiết kế: Vạn Lý Trường Thành dưới bình minh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Gạch 3D chạm khắc nổi
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

14.208.000  7.000.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua