Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D cây kim tiền là một sản phẩm rất thích hợp cho các khách hàng mệnh Kim, mệnh Thủy. Cây kim tiền còn được gọi là cây lộc vàng, cành vàng lá ngọc. Bức tranh gạch 3D Cây kim tiền thường có thêm Phật Di Lặc, cá chép, giàn bầu hồ lô,… Tất cả những yếu tố đó đều là lời chúc tốt lành cho một cuộc sống sung túc, nhiều tài lộc.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Cây Kim Tiền

Gạch 3D Cây kim tiền 16573887

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Cây kim tiền 16573887

1.Chủ đề: Gạch 3D Cây kim tiền
2. Mẫu thiết kế: Cây kim tiền bên giàn bầu hồ lô
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Cây Kim Tiền

Gạch 3D Cây kim tiền 16402492

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Cây kim tiền 16402492

1.Chủ đề: Gạch 3D Cây kim tiền
2. Mẫu thiết kế: Cây kim tiền và tỳ hưu trên nền vân đá
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Cây Kim Tiền

Gạch 3D Cây kim tiền 15772630

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Cây kim tiền 15772630

1.Chủ đề: Gạch 3D Cây kim tiền
2. Mẫu thiết kế: Cây kim tiền và hoa sen trên nền thủy mặc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Cây Kim Tiền

Gạch 3D Cây kim tiền 15694836

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Cây kim tiền 15694836

1.Chủ đề: Gạch 3D Cây kim tiền
2. Mẫu thiết kế: Cây kim tiền bên nhành hoa dịu dàng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Cây Kim Tiền

Gạch 3D Cây kim tiền 12820539

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Cây kim tiền 12820539

1.Chủ đề: Gạch 3D Cây kim tiền
2. Mẫu thiết kế: Cây kim tiền bên những thỏi vàng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Cây Kim Tiền

Gạch 3D Cây kim tiền 12820539

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Cây kim tiền 12820539

1.Chủ đề: Gạch 3D Cây kim tiền
2. Mẫu thiết kế: Những cây kim tiền trên nền vàng lấp lánh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Cây Kim Tiền

Gạch 3D Cây kim tiền 12525178

1.900.000 

Gạch 3D Cây kim tiền 12525178

1.Chủ đề: Gạch 3D Cây kim tiền
2. Mẫu thiết kế: Cây kim tiền trên nền màu cam ấm áp
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Cây Kim Tiền

Gạch 3D Cây kim tiền 12479924

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Cây kim tiền 12479924

1.Chủ đề: Gạch 3D Cây kim tiền
2. Mẫu thiết kế: Cây kim tiền bên đàn cá chép
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Cây Kim Tiền

Gạch 3D Cây kim tiền 11734831

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Cây kim tiền 11734831

1.Chủ đề: Gạch 3D Cây kim tiền
2. Mẫu thiết kế: Cây kim tiền bên bức tường gạch
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Cây Kim Tiền

Gạch 3D Cây kim tiền 17373628

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Cây kim tiền 17373628

1.Chủ đề: Gạch 3D Cây kim tiền
2. Mẫu thiết kế: Rừng vàng phú quý
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Cây Kim Tiền

Gạch 3D Cây kim tiền 16355948

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Cây kim tiền 16355948

1.Chủ đề: Gạch 3D Cây kim tiền
2. Mẫu thiết kế: Rừng vàng phú quý
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Cây Kim Tiền

Gạch 3D Cây kim tiền 15938944

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Cây kim tiền 15938944

1.Chủ đề: Gạch 3D Cây kim tiền
2. Mẫu thiết kế: Cửu ngư dưới gốc cây kim tiền
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Cây Kim Tiền

Gạch 3D Cây kim tiền 15674905

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Cây kim tiền 15674905

1.Chủ đề: Gạch 3D Cây kim tiền
2. Mẫu thiết kế: Tài lộc đầy ắp muôn nơi
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Cây Kim Tiền

Gạch 3D Cây kim tiền 15301361

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Cây kim tiền 15301361

1.Chủ đề: Gạch 3D Cây kim tiền
2. Mẫu thiết kế: Cây tài lộc sung túc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Cây Kim Tiền

Gạch 3D Cây kim tiền 14946056

2.400.000 
/m2

Gạch 3D Cây kim tiền 14946056

1.Chủ đề: Gạch 3D Cây kim tiền
2. Mẫu thiết kế: Cây kim tiền nền cẩm thạch
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

2.400.000 

Gạch 3D Cây Kim Tiền

Gạch 3D Cây kim tiền 14834317

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Cây kim tiền 14834317

1.Chủ đề: Gạch 3D Cây kim tiền
2. Mẫu thiết kế: Cây kim tiền viền khung cổ điển
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Cây Kim Tiền

Gạch 3D Cây kim tiền 14811909

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Cây kim tiền 14811909

1.Chủ đề: Gạch 3D Cây kim tiền
2. Mẫu thiết kế: Cây kim tiền cạnh đôi Hạc trắng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Cây Kim Tiền

Gạch 3D Cây kim tiền 14799736

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Cây kim tiền 14799736

1.Chủ đề: Gạch 3D Cây kim tiền
2. Mẫu thiết kế: Cây kim tiền chạm khắc cổ điển
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Cây Kim Tiền

Gạch 3D Cây kim tiền 13623704

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Cây kim tiền 13623704

1.Chủ đề: Gạch 3D Cây kim tiền
2. Mẫu thiết kế: Cây vàng bạc phú quý
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Cây Kim Tiền

Gạch 3D Cây kim tiền 13575266

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Cây kim tiền 13575266

1.Chủ đề: Gạch 3D Cây kim tiền
2. Mẫu thiết kế: Cây vàng dưới nền hoa mẫu đơn
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Cây Kim Tiền

Gạch 3D Cây kim tiền 13509704

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Cây kim tiền 13509704

1.Chủ đề: Gạch 3D Cây kim tiền
2. Mẫu thiết kế: Cây kim tiền cạnh thỏi tiền vàng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua