Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Cá chép mang hình ảnh đàn cá quây quần, thường là chín con cá để tạo nên bức Cửu ngư. “Cá chép hóa rồng” từ lâu đã là biểu tượng của sự thi cử đỗ đạt, thăng quan tiến chức. Ngoài ra, gạch 3D Cá chép cũng thường được kết hợp với hoa sen hoặc hoa mẫu đơn. Sự kết hợp này tạo ý nghĩa đem lại phú quý và may mắn cho gia chủ.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Cá Chép

Gạch 3D Cá chép 16178900

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Cá chép 16178900

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Hồ cá xanh tươi với màu lá non
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Cá Chép

Gạch 3D Cá chép 13588978

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Cá chép 13588978

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Hồ cá đầy sỏi nhỏ
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Cá Chép

Gạch 3D Cá chép 13616768

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Cá chép 13616768

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Hồ cá trong veo với nhành hoa thắm
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Cá Chép

Gạch 3D Cá chép 13763384

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Cá chép 13763384

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Hồ cá trong xanh với hoa sen trắng
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Cá Chép

Gạch 3D Cá chép 13924051

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Cá chép 13924051

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Hồ cá chép dưới vực sâu
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Cá Chép

Gạch 3D Cá chép 14056839

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Cá chép 14056839

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Hồ cá xanh biếc màu mây trời
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Cá Chép

Gạch 3D Cá chép 14230586

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Cá chép 14230586

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Hồ cá chép bằng đá trong veo
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Cá Chép

Gạch 3D Cá chép 14837529

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Cá chép 14837529

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Hồ cá lá sen với nền sỏi trắng
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Cá Chép

Gạch 3D Cá chép 13601437

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Cá chép 13601437

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Hồ cá xanh tươi màu lá non
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Cá Chép

Gạch 3D Cá chép 20209328

3.400.000 

Gạch 3D Cá chép 20209328

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Cửu ngư bên đóa sen vàng
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Cá Chép

Gạch 3D Cá chép 18751318

3.400.000 

Gạch 3D Cá chép 18751318

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Ao cá chép rêu phong
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Cá Chép

Gạch 3D Cá chép 18746862

3.400.000 

Gạch 3D Cá chép 18746862

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Đàn cá chép bên muôn sắc hoa
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Cá Chép

Gạch 3D Cá chép 16643641

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Cá chép 16643641

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Cá chép bên đóa sen hồng
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Cá Chép

Gạch 3D Cá chép 15826022

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Cá chép 15826022

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Cá chép bên hoa súng màu hồng
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Cá Chép

Gạch 3D Cá chép 15016594

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Cá chép 15016594

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Cá chép trên nền sỏi lấp lánh
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Cá Chép

Gạch 3D Cá chép 15005488

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Cá chép 15005488

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Cá chép trong hồ sen gợn sóng
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Cá Chép

Gạch 3D Cá chép 14852329

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Cá chép 14852329

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Cửu ngư cùng hoa sen trên nền cát vàng
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Cá Chép

Gạch 3D Cá chép 14805821

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Cá chép 14805821

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Đàn cá chép trong hồ nước trong veo
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Cá Chép

Gạch 3D Cá chép 14261892

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Cá chép 14261892

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Cá chép trong dòng suối cạn
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Cá Chép

Gạch 3D Cá chép 13915864

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Cá chép 13915864

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Ao cá chép rêu phong
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

Gạch 3D Cá Chép

Gạch 3D Cá chép 13593619

3.400.000 
/m2

Gạch 3D Cá chép 13593619

1.Chủ đề: Gạch 3D Cá chép
2. Mẫu thiết kế: Đàn cá chép bên hoa sen trắng
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

3.400.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua