Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật gồm các loại bình đa dạng về kiểu dáng, màu sắc. Đó có thể là chiếc bình gốm trang nhã với hoa văn cổ điển. Có thể là chiếc bình ngọc nước men bóng loáng, bình chạm khắc tạo kiểu,… Bình hoa nghệ thuật thường được kết hợp với hoa sen, hoa thủy tiên, cá chép, hồ điệp,… Đây cũng là sản phẩm thích hợp cho các khách hàng mệnh Mộc.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Bình Hoa Nghệ Thuật

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 17029474

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 17029474

1.Chủ đề: Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật
2. Mẫu thiết kế: Bình hoa pha lê trong trẻo
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Bình Hoa Nghệ Thuật

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 17020177

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 17020177

1.Chủ đề: Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật
2. Mẫu thiết kế: Hoa thủy vu nhẹ nhàng thanh khiết
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Bình Hoa Nghệ Thuật

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 16972904

1.900.000 

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 16972904

1.Chủ đề: Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật
2. Mẫu thiết kế: Bình hoa mai đỏ cổ điển
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Bình Hoa Nghệ Thuật

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 16762261

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 16762261

1.Chủ đề: Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật
2. Mẫu thiết kế: Bình hoa cảnh xuân
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Bình Hoa Nghệ Thuật

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 16285251

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 16285251

1.Chủ đề: Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật
2. Mẫu thiết kế: Ngàn hoa khoe sắc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Bình Hoa Nghệ Thuật

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 15870685

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 15870685

1.Chủ đề: Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật
2. Mẫu thiết kế: Bình hoa ngọc phú quý
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Bình Hoa Nghệ Thuật

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 15853025

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 15853025

1.Chủ đề: Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật
2. Mẫu thiết kế: Bình hoa thiên nga trắng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Bình Hoa Nghệ Thuật

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 15847338

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 15847338

1.Chủ đề: Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật
2. Mẫu thiết kế: Bình hoa sen đá độc đáo
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Bình Hoa Nghệ Thuật

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 15341661

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 15341661

1.Chủ đề: Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật
2. Mẫu thiết kế: Bình hoa xuân rạng rỡ
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Bình Hoa Nghệ Thuật

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 15135821

1.900.000 

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 15135821

1.Chủ đề: Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật
2. Mẫu thiết kế: Bình hoa mộc lan quyền quý
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Bình Hoa Nghệ Thuật

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 15021829

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 15021829

1.Chủ đề: Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật
2. Mẫu thiết kế: Trăm hoa đua nở
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

Gạch 3D Bình Hoa Nghệ Thuật

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 14771911

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật 14771911

1.Chủ đề: Gạch 3D Bình hoa nghệ thuật
2. Mẫu thiết kế: Bình hoa tulip tỏa nắng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua