Hiển thị một kết quả duy nhất

Những bờ cát trải dài, hàng dừa soi bóng mặt biển không hiếm gặp trong bộ Gạch 3D Biển xanh. Điểm xuyết cho bức tranh đó là một cánh hải âu chao liệng hay con thuyền lãng du trên mặt biển. Gạch 3D Biển xanh là món quà Mạnh Trí dành tặng riêng nhưng tâm hồn nồng hậu, phóng khoáng. Đặc biệt là những ai yêu mến cảnh sắc của bờ biển nhiệt đới.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gạch 3D Biển Xanh

Gạch 3D Biển xanh 12136223

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Biển xanh 12136223

1.Chủ đề: Gạch 3D Biển xanh
2. Mẫu thiết kế: Cầu nhỏ giữa biển xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Biển Xanh

Gạch 3D Biển xanh 15989694

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Biển xanh 15989694

1.Chủ đề: Gạch 3D Biển xanh
2. Mẫu thiết kế: Cảnh biển xanh biếc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Biển Xanh

Gạch 3D Biển xanh 15881378

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Biển xanh 15881378

1.Chủ đề: Gạch 3D Biển xanh
2. Mẫu thiết kế: Bãi biển đầy nắng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Biển Xanh

Gạch 3D Biển xanh 15808338

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Biển xanh 15808338

1.Chủ đề: Gạch 3D Biển xanh
2. Mẫu thiết kế: Góc biển xanh mát
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Biển Xanh

Gạch 3D Biển xanh 15678555

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Biển xanh 15678555

1.Chủ đề: Gạch 3D Biển xanh
2. Mẫu thiết kế: Bãi biển xanh tươi
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Biển Xanh

Gạch 3D Biển xanh 15605865

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Biển xanh 15605865

1.Chủ đề: Gạch 3D Biển xanh
2. Mẫu thiết kế: Bãi cát giữa biển xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Biển Xanh

Gạch 3D Biển xanh 15591090

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Biển xanh 15591090

1.Chủ đề: Gạch 3D Biển xanh
2. Mẫu thiết kế: Hàng dừa xanh giữa nắng trưa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Biển Xanh

Gạch 3D Biển xanh 15491523

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Biển xanh 15491523

1.Chủ đề: Gạch 3D Biển xanh
2. Mẫu thiết kế: Một góc biển xanh trong
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Biển Xanh

Gạch 3D Biển xanh 15474866

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Biển xanh 15474866

1.Chủ đề: Gạch 3D Biển xanh
2. Mẫu thiết kế: Bãi biển sinh động
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Biển Xanh

Gạch 3D Biển xanh 15273158

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Biển xanh 15273158

1.Chủ đề: Gạch 3D Biển xanh
2. Mẫu thiết kế: Biển xanh thơ mộng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Biển Xanh

Gạch 3D Biển xanh 15265549

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Biển xanh 15265549

1.Chủ đề: Gạch 3D Biển xanh
2. Mẫu thiết kế: Bãi đá giữa biển xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Biển Xanh

Gạch 3D Biển xanh 15170576

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Biển xanh 15170576

1.Chủ đề: Gạch 3D Biển xanh
2. Mẫu thiết kế: Bãi biển với cánh buồm trắng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Biển Xanh

Gạch 3D Biển xanh 15074265

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Biển xanh 15074265

1.Chủ đề: Gạch 3D Biển xanh
2. Mẫu thiết kế: Cánh hải âu bay lượn trên biển xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Biển Xanh

Gạch 3D Biển xanh 14104202

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Biển xanh 14104202

1.Chủ đề: Gạch 3D Biển xanh
2. Mẫu thiết kế: Cảnh sắc thanh bình
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Biển Xanh

Gạch 3D Biển xanh 12260014

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Biển xanh 12260014

1.Chủ đề: Gạch 3D Biển xanh
2. Mẫu thiết kế: Bầu trời xanh trong
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Biển Xanh

Gạch 3D Biển xanh 16642061

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Biển xanh 16642061

1.Chủ đề: Gạch 3D Biển xanh
2. Mẫu thiết kế: Bãi biển đầy ắp vỏ sò vỏ ốc
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Biển Xanh

Gạch 3D Biển xanh 17122517

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Biển xanh 17122517

1.Chủ đề: Gạch 3D Biển xanh
2. Mẫu thiết kế: Con đường chạy dài tận biển khơi
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

Gạch 3D Biển Xanh

Gạch 3D Biển xanh 17253681

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Biển xanh 17253681

1.Chủ đề: Gạch 3D Biển xanh
2. Mẫu thiết kế: Bãi biển với hàng cây xanh
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

Danh mục:
1.900.000 

Gạch 3D Biển Xanh

Gạch 3D Biển xanh 17269271

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Biển xanh 17269271

1.Chủ đề: Gạch 3D Biển xanh
2. Mẫu thiết kế: Bãi biển hiền hòa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

Danh mục:
1.900.000 

Gạch 3D Biển Xanh

Gạch 3D Biển xanh 17286283

1.900.000 
/m2

Gạch 3D Biển xanh 17286283

1.Chủ đề: Gạch 3D Biển xanh
2. Mẫu thiết kế: Biển trời bao la trong nắng sớm
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

1.900.000 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua