banner khuyến mãi gạch tranh 3D
GẠCH 3D PHÒNG KHÁCH

Gạch 3D Phòng Khách

Gạch 3D Phòng khách 19248558

1.900.000 

Gạch 3D Phòng khách 19248558

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng khách
2. Mẫu thiết kế: Thiết kế mang phong cách châu Âu
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Khách

Gạch 3D Phòng khách 19197832

1.900.000 

Gạch 3D Phòng khách 19197832

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng khách
2. Mẫu thiết kế: Giàn hoa leo tuyệt đẹp
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Khách

Gạch 3D Phòng khách 19179264

1.900.000 

Gạch 3D Phòng khách 19179264

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng khách
2. Mẫu thiết kế: Thiết kế hình quạt giấy cách điệu
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Khách

Gạch 3D Phòng khách 19145203

1.900.000 

Gạch 3D Phòng khách 19145203

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng khách
2. Mẫu thiết kế: Đại dương bao la
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Khách

Gạch 3D Phòng khách 17769283

1.900.000 

Gạch 3D Phòng khách 17769283

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng khách
2. Mẫu thiết kế: Hoa hồng chạm nổi tinh tế
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Khách

Gạch 3D Phòng khách 17530652

1.900.000 

Gạch 3D Phòng khách 17530652

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng khách
2. Mẫu thiết kế: Vườn mẫu đơn kiêu sa
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Khách

Gạch 3D Phòng khách 17331092

1.900.000 

Gạch 3D Phòng khách 17331092

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng khách
2. Mẫu thiết kế: Vườn xanh tràn đầy ánh nắng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Khách

Gạch 3D Phòng khách 19176877

1.900.000 

Gạch 3D Phòng khách 19176877

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng khách
2. Mẫu thiết kế: Hoa trắng điệu đà tinh tế
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

 

1.900.000 
GẠCH 3D PHÒNG NGỦ

Gạch 3D Phòng Ngủ

Gạch 3D Phòng ngủ 16870357

1.900.000 

Gạch 3D Phòng ngủ 16870357

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng ngủ
2. Mẫu thiết kế: Cành hoa trong tiết xuân sang
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Ngủ

Gạch 3D Phòng ngủ 16868962

1.900.000 

Gạch 3D Phòng ngủ 16868962

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng ngủ
2. Mẫu thiết kế: Cành hoa trong tiết xuân sang
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Ngủ

Gạch 3D Phòng ngủ 16858137

1.900.000 

Gạch 3D Phòng ngủ 16858137

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng ngủ
2. Mẫu thiết kế: Tranh lông vũ đầy sắc màu
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Ngủ

Gạch 3D Phòng ngủ 16290380

1.900.000 

Gạch 3D Phòng ngủ 16290380

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng ngủ
2. Mẫu thiết kế: Giàn hoa cùng đàn bướm xinh
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Ngủ

Gạch 3D Phòng ngủ 15988140

1.900.000 

Gạch 3D Phòng ngủ 15988140

 

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng ngủ
2. Mẫu thiết kế: Khu rừng nhiệt đới
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Ngủ

Gạch 3D Phòng ngủ 15994466

1.900.000 

Gạch 3D Phòng ngủ 15994466

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng ngủ
2. Mẫu thiết kế: Vườn hoa mẫu đơn hồng thắm
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Ngủ

Gạch 3D Phòng ngủ 15908639

1.900.000 

Gạch 3D Phòng ngủ 15908639

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng ngủ
2. Mẫu thiết kế: Hoa trang sức sang trọng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Ngủ

Gạch 3D Phòng ngủ 15793389

1.900.000 

Gạch 3D Phòng ngủ 15793389

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng ngủ
2. Mẫu thiết kế: Mùa thu lá vàng
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 
GẠCH 3D PHÒNG TẮM

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 16415428

1.900.000 

Gạch 3D Phòng tắm 16415428

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Hoa hồng ngọt ngào
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

1.900.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 16901864

3.400.000 

Gạch 3D Phòng tắm 16901864

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Nước biển cuồn cuộn
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 16877436

3.400.000 

Gạch 3D Phòng tắm 16877436

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Đàn cá giữa hồ suối
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 15691230

3.400.000 

Gạch 3D Phòng tắm 15691230

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Nền nước biển xanh
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 15447562

3.400.000 

Gạch 3D Phòng tắm 15447562

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Con suối giữa vườn hoa
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 15079594

3.400.000 

Gạch 3D Phòng tắm 15079594

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Đại dương bao la rực rỡ
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 14027963

3.400.000 

Gạch 3D Phòng tắm 14027963

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Hồ cá chép sinh động
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Gạch 3D Phòng Tắm

Gạch 3D Phòng tắm 13952806

3.400.000 

Gạch 3D Phòng tắm 13952806

1.Chủ đề: Gạch 3D Phòng tắm
2. Mẫu thiết kế: Bãi biển trong nhà
3. Ứng dụng: Lót sàn
4. Chất liệu: Theo yêu cầu
5. Kích thước viên:

– 600 x 600 x 10 (mm)

– 800 x 800 x 12 (mm)

– 600 x 900 x 12 (mm)

6. Kích thước hình: Theo yêu cầu
7. Bảo hành: 5 năm
8. Thời gian đặt hàng: 4 – 5 tuần nếu hàng không có sẵn

 

 

3.400.000 

Giới Thiệu Về Gạch Tranh 3D

GachTranh3D chuyên cung cấp sản phẩm gạch 3D và thiết kế thi công gạch tranh 3D lớn nhất khu vực Miền Nam. Đến với chúng tôi, Khách Hàng sẽ được sở hữu những sản phẩm gạch 3D trang trí nội ngoại thất đẹp, độc đáo và ý nghĩa nhất.

Được thành lập từ năm 2012 với mục tiêu mang lại cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời về một dịch vụ cung cấp gạch 3D chuyên nghiệp, giúp khách hàng chọn mẫu gạch phù hợp, sang trọng và ý nghĩa được thiết kế bởi những Expert (chuyên gia) có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

Đến với GanhTranh3D, Khách Hàng có thể tìm thấy hơn 500+ mẫu gạch 3D sang trọng phù hợp để trang trí nội ngoại thất như: gạch 3D vi tinh, gạch 3D phủ kính, gạch 3D UV nổi, gạch 3D chạm khắc…

Các dịch vụ chính tại GachTranh3D

Thiết kế: Nhận thiết kế gạch 3D theo yêu cầu từ Khách Hàng.

Tư vấn: Tư vấn phong thủy, màu sắc, chất liệu gạch 3D phù hợp với không gian nội thất gia đình.

Thi công: Ốp tường, lót sàn,… 

Các sản phẩm chính tại GachTranh3D

Gạch 3D phòng khách: Hơn 500+ mẫu gạch 3D trang trí nội ngoại thất phòng khách với màu sắc và chủ đề như: Đại dương, suối thác đá, mã đáo thành công,…

Gạch 3D phòng ngủ: Hơn 100+ mẫu gạch 3D cho phòng ngủ với chủ đề như: Sở thích, trái cây hoa lá, hoa trang sức,…

Gạch 3D phòng tắm: Hơn 20+ mẫu gạch 3D cho phòng tắm và phòng vệ sinh với chủ đề: Cá koi, cá chép, biển xanh,…

Gạch 3D phòng bếp: Hơn 10+ mẫu gạch 3D có sẵn với chủ đề như: hoa sen, lối đi, chim công,…

Gạch 3D hồ bơi: Có hơn 30 mẫu gạch 3D cá koi đa dạng chủ đề thiết kế khác nhau phù hợp cho lắp đặt hồ bơi.

Gạch 3D thang máy: Hơn 10+ sản phẩm mới về cho thang máy với chủ đề sở thích riêng và ảo giác ma trận.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các bức tranh gạch 3D với nhiều chủ đề khác như: Tôn giáo, men sứ ngọc, thảm hoa văn, vạn lý trường thành,…

Vì sao nên đặt gạch 3D tại GachTranh3D

Đa dạng chủ đề: Đến với chúng tôi, Khách Hàng sẽ được trải nghiệm hơn 100+ chủ đề gạch 3D khác nhau như: Đại dương, động vật, cá koi, men sứ ngọc, suối thác đá,…

Thiết kế ý nghĩa: Mỗi chủ đề mà chúng tôi thiết kế đều mang một ý nghĩa riêng phù hợp với không gian gia đình.

Thiết kế theo yêu cầu: Chúng tôi nhận thiết kế gạch 3D theo màu sắc, chủ đề, không gian. 

Giảm 20% gạch 3D có sẵn: Giảm thêm 20% toàn bộ Khách Hàng khi chọn mua gạch 3D có sẵn tại GachTranh3D.vn

Thi công chuyên nghiệp: Với đội ngũ hơn 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi tự hào là đơn vị thi công gạch 3D uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam.

Hãy để GachTranh3D giúp bạn tạo nên không gian nội thất với bức tranh gạch 3D sang trọng, độc đáo và ý nghĩa. Hãy gọi 0903378707 để được tư vấn và báo giá từ nhân viên chúng tôi hoặc đặt gạch 3D tại Showroom GachTranh3D.